Bedrijven trekken aan goede HR-managers: één op vijf wisselt van baan

De arbeidsmarkt blijft krap en bedrijven herijken hun HR-beleid, zodat de organisatie de komende jaren kan blijven functioneren. Ze proberen talentvolle werknemers met de juiste competenties voor de organisatie te behouden én nieuw talent binnen te halen. HR-managers hebben daar hun handen vol aan, maar merken tegelijkertijd ook dat hun eigen talenten veelgevraagd zijn bij concurrerende bedrijven. Het gevolg is, dat HR-managers zelf ook steeds vaker van baan wisselen.

Bedrijven hanteren tijdens deze periode van arbeidskrapte een strategische benadering, gericht op zowel het aantrekken van nieuw talent als het behouden van bestaande werknemers.

Want de arbeidsmarkt in Nederland was het derde kwartaal van 2023 opnieuw zeer gespannen, zelfs in de context van een afkoelende economie en een officiële recessie. Dit scenario heeft directe gevolgen voor HR-managers en hun strategieën in personeelswerving en -behoud, blijkt uit gegevens van Intelligence Group

Ook HR-managers voelen de arbeidsmarkt trekken
Een ervaren HR-manager kan bedrijven veel bieden, want zonder het juiste personeel met de benodigde competenties zijn zij niet in staat om hun productie of dienstverlening te continueren. En daarmee is de personeelskrapte een regelrechte bedreiging voor de omzet en het resultaat van de organisatie.

Bedrijven zijn dan ook op zoek naar goede HR-managers, die daardoor ook steeds vaker van baan wisselen, meldt de Intelligence Group. Zo verwisselde 11% van de HR-managers van baan in het laatste kwartaal van 2021, terwijl dat aandeel nu is gestegen naar 20%.
Wel wordt het nu iets eenvoudiger om een HR-manager te werven, met een zichtbare daling in de wervingshaalbaarheid. De benaderfrequentie laat ook een lichte daling zien: momenteel is die 59%, tegenover 64% aan het begin van dit jaar. Maar dat is nog steeds ruim boven het landelijke gemiddelde van 39%.

Personeelsbestand is goud waard
Omdat de arbeidsmarkt in Nederland zeer gespannen blijft, moeten HR-managers flexibel zijn en hun strategieën voor personeelswerving en -behoud geregeld herijken, zodat ze blijven passen bij de doelen van de organisatie. Ze moeten zorgen voor een optimale werkomgeving, waarin medewerkers zich prettig voelen en kunnen ontplooien. Want meer dan ooit is een goed opgeleid personeelsbestand met de gewenste competenties, het goud van de organisatie.

De huidige krappe arbeidsmarkt heeft dan ook de nodige implicaties voor HR-managers:

IMPLICATIES ARBEIDSMARKTKRAPTE VOOR HR-MANAGERS:

Strategieën voor werving van talent:

  • HR moet innovatieve strategieën ontwikkelen om zowel actieve als latente baanzoekers aan te trekken. Werknemers moeten voor de organisatie willen werken, zij hebben het voor het uitzoeken. Maar goed personeelsbeleid, kan slecht management niet verhullen. De HR-manager zal daarom concreet moeten bijdragen aan het creëren van een optimale werkcultuur waarin mensen zich prettig (blijven) voelen.
  • Het benaderen en verleiden van potentiële kandidaten is dan ook cruciaal in deze competitieve markt.

Omgang met salariseisen en Arbeidsvoorwaarden:

  • Met hogere salariseisen en uitgebreide wensenlijstjes van kandidaten, moet HR flexibel en creatief zijn in het aanbieden van aantrekkelijke voorwaarden. Vaste contracten helpen om  de werknemer meer zekerheid te geven, maar het bedrijf ook.

Focus op behoud van personeel:

  • Het behouden van talent wordt steeds belangrijker. HR moet werknemers in de watten leggen en investeren in werknemerstevredenheid en -binding.
  • De wensen van de werknemers moeten daarbij centraal staan en dat is voor het management nog wel eens moeilijk te begrijpen. De HR-manager moet de noodzaak daarvan aantonen bij zijn/haar collega’s.

Anticiperen op economische onzekerheid:

  • Hoewel de arbeidsmarkt krap is, moet HR rekening houden met de afkoelende economie en mogelijke toekomstige onzekerheden
  •  Het aanhouden van een beperkte flexibele schil kan hierbij helpen, net als gedegen personeelsplanning. Het is daarom noodzakelijk dat HR volop betrokken blijft bij de strategieontwikkeling van de organisatie.

 

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?