Bedrijven tot 250 werknemers krijgen mogelijk tegemoetkoming energiekosten

Het bedrijfsleven heeft duidelijkheid gekregen over hoe de overheid hen tegemoetkomt bij hun oplopende energierekening. Er komt een regeling waarmee energie-intensieve bedrijven een vergoeding ontvangen van de helft van hun energiekosten tot maximaal 160 duizend euro, mits die kosten minimaal 12,5 procent van hun omzet bedragen. De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geldt alleen voor MKB-bedrijven tot 250 werknemers.

De compensatie van 50% van de energiekostenstijging gaat uit van een vastgestelde drempelprijs. De totale kosten kunnen oplopen tot 3,1 miljard euro. Dat heeft Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer gemeld. De TEK gaat gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023, maar aanvragen kunnen pas (met terugwerkende kracht) worden gedaan in het tweede kwartaal van 2023.

Met de regeling neemt de overheid een deel van de opgelopen energierekening over van bedrijven die in de kern gezond zijn, maar nu worden getroffen door hun hoge energieverbruik door hun type productieproces of soort dienstverlening. Bovendien kan niet iedere mkb’er zijn prijzen genoeg verhogen om de energiekosten te dekken en daarmee voldoende afzet te houden. 

Uitstel van belasting, soepeler krediet
De regeling wordt pas in het tweede kwartaal van 2023 opengesteld, omdat er nog heel veel geregeld moet worden. Zo moet de TEK-regeling worden goedgekeurd door de Europese commissie, vanwege de Europese staatssteunregels.

Omdat sommige energie-intensieve mkb’ers zit nu al in acute problemen zitten, heeft het kabinet ook besloten dat individuele ondernemers om belastinguitstel kunnen vragen. Verder zouden financiële dienstverleners, zoals banken, bereid zijn om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten.

Maximaal 250 werknemers
Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK waaronder bakkers en productielocaties/werkplaatsen. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK, maar voor hen geldt in lijn met Europese staatsteunregels een lager maximum bedrag per onderneming (€62.000 in plaats van €160.000). Het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren) ondersteunt bovendien tenminste 250.000 bedrijven bij de gestegen energiekosten.

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 12,5% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Informatie voor ondernemers via RVO en KvK
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.

Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst de KvK gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?