Personeelsnet

Bedrijven geven vaak hogere ontslagvergoeding dan verplicht

Bijna de helft van de organisaties geeft aan medewerkers wel eens een hogere transitievergoeding mee bij ontslag, dan wettelijk is verplicht. Ze doen dat dan uit praktische overwegingen en om van lastige rechtszaken af te zijn.

Veel organisaties zijn ruimhartig als het gaat om transitievergoedingen bij ontslag, blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.141 salarisprofessionals mee.

Hogere transitievergoeding dan verplicht
Sinds de invoering van de Wet Werk en zekerheid (WWZ) in 2015 hebben werknemers die ontslag krijgen of waarvan het contract eindigt na minimaal twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding.

Bijna de helft (47%) van de salarisprofessionals zegt dat er wel eens ontslagvergoedingen worden uitgekeerd die hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde bedrag. Dat is volgens een groot deel van de salarisprofessionals min of meer gelijk aan vorig jaar (46%).

Minder risico op lange processen
“Dat ondernemers met regelmaat hogere ontslagvergoedingen uitkeren dan wettelijk verplicht, is waarschijnlijk vooral uit praktische beweegredenen. Ze ontlopen hiermee het risico op lange processen of om teruggewezen te worden op basis van bestaande dossiers,” licht Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, toe.

Organisaties hebben kennelijk minder angst voor lange processen bij de inhuur van zzp’ers. Want bijna een kwart (22%) van de salarisprofessionals zegt dat hun organisatie geen modelovereenkomst afsluit met zzp’ers, terwijl dit volgens de Wet DBA wel verplicht is. Maar die wet bestaat in de praktijk slechts op papier, omdat de handhaving tot 2020 is opgeschort.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?