Arbotrends: zes van de tien werknemers wil hybride werken

Elk jaar wordt er onderzocht hoe de arbeidssituatie van werkende Nederlanders eruitziet. Hoe werken ze, waar werken ze en wat vinden ze ervan? Hoe zit het bijvoorbeeld met het ziekteverzuim en zijn we meer of minder gaan thuiswerken? Dit zijn de belangrijkste arbotrends van het afgelopen jaar.

In 2022 vulden ruim 60.000 werkenden de vragenlijst in van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Het onderzoek wordt gedaan door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW.

Hybride stabiel maar werknemers willen meer
Sinds 2020 is er een sterke stijging te zien in het aantal werknemers dat deels thuis, ofwel hybride werkt. Het percentage steeg van bijna 37% in 2019 naar ruim 47% in 2020. Maar de afgelopen twee jaar, sinds de pandemie, zijn werknemers weer minder thuis gaan werken. Ook is het aantal uur dat werkenden gemiddeld thuiswerken gedaald. In totaal werkten Nederlanders in 2022 gemiddeld 11 uur thuis per week. Twee jaar daarvoor was dat nog 19 uur.

Inmiddels ligt het aandeel mensen dat hybride werkt op iets meer dan 45%. Dat is dus nog altijd meer dan voorafgaand aan de coronacrisis. Werkgevers kunnen hierin het onderscheid maken op de arbeidsmarkt, want een meerderheid van de werknemers wil de mogelijkheid hebben om thuis te werken. In 2021 vond 55% van de werknemers dit belangrijk, vorig jaar was dat 61%.

Ziekteverzuim gemiddeld 9 dagen
De NEA 2022 laat ook een stijging zien in het ziekteverzuimpercentage, dat is gestegen van 4,6% naar gemiddeld 5,2%. Gemiddeld verzuimde een werknemer vorig jaar 9,0 dagen door ziekte, in 2020 was dat gemiddeld anderhalve dag minder.

Griep of verkoudheid is de meest voorkomende reden tot verzuim, 57% van alle werknemers gaf aan hierom thuis te zijn gebleven. In 5% van de gevallen ging het om psychische klachten, zoals overspannenheid en burn-out. Van alle werknemers die in 2022 hebben verzuimd zegt één op de vijf dat het verzuim (deels) het gevolg is van het werk. De meest genoemde redenen voor werkgerelateerde klachten zijn een te hoge werkdruk, besmetting op het werk en lichamelijk te zwaar werk.

Weinig vertrouwenspersonen in de horeca
Steeds meer werknemers hebben toegang tot een vertrouwenspersoon op hun werk. In 2020 was dit iets meer dan 65% en twee jaar later 70%. Werknemers in de horeca geven het vaakst aan geen vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen, terwijl werknemers in het openbaar bestuur dit het minst vaak aangeven.

Naast de NEA wordt elke twee jaar de Arbobalans gepubliceerd. De Arbobalans 2022 is een korte update van de vorige Arbobalans die verscheen in 2020. Daarin zijn verschillen zichtbaar op het gebied van de kwaliteit van arbeid, effecten van arbeidsrisico’s en van arbomaatregelen. In 2022 werden die vaak beïnvloed door de coronacrisis.

TOOLS VOOR HYBRIDE WERKEN: Zo kan HR het verschil maken

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?