Personeelsnet

Arbocatalogus moet nu duidelijk aangeven welke regels worden uitgevoerd

Sinds 14 juni 2019, moet in elke arbocatalogus per maatregel worden vermeld op welk arbovoorschrift de maatregel betrekking heeft. Dat staat in een nieuwe beleidsregel die de Inspectie SZW heeft vastgesteld. Door het nieuwe beleid, kunnen inspecteurs beter en sneller beoordelen of de juiste arbomaatregelen worden getroffen.

In de arbocatalogus worden risico’s en arbomaatregelen beschreven gelden voor een sector of branche. Door de maatregelen netjes uit te voeren, kunnen individuele bedrijven binnen de sector of branche voldoen aan de doelvoorschriften van de Arbowetgeving.

De Arbocatalogus wordt opgesteld door werkgeversorganisaties en vakbonden, die het daarna voorleggen aan de Inspectie SZW. Die inspectie stelt ook beleidsregels vast, waaraan de Arbocatalogus moet voldoen. Sinds 14 juni 2019 geldt nu de Beleidsregel arbocatalogi 2019, die in overleg met werkgevers en vakbonden is opgesteld.

Verplicht koppeling maken tussen arbocatalogus en regels
Belangrijkste wijziging in de beleidsregel is dat nu een expliciete koppeling in de arbocatalogus moet worden gemaakt tussen een artikel uit de Arbowet of andere regels en de maatregel of voorziening die in de arbocatalogus staat.

Zo kan de Inspectie SZW beter toetsen of de maatregelen in de arbocatalogus een juiste invulling geven van de regels. Om het eenvoudiger te maken, heeft de Inspectie een format ontwikkeld dat vakbonden en werkgevers kunnen gebruiken bij het toetsen van de arbocatalogus. Zo verloopt de toetsing door de Inspectie SZW waarschijnlijk sneller. De schriftelijke resultaten van deze toetsing moeten nu worden opgenomen in de Arbocatalogus.

Zes maanden om catalogus aan te passen, nog maar zes jaar geldig
Werkgevers en vakbonden krijgen schriftelijk bericht van de minister van SZW dat ze hun catalogus moeten aanpassen. Na deze brief hebben ze zes maanden de tijd om de oude Arbocatalogus aan te passen. Als ze dat niet doen, vervalt de catalogus.

Na een positieve beoordeling door de Inspectie SZW, blijft een Arbocatalogus nu nog maar zes jaar geldig. Voorheen was dat onbeperkt, maar het gevolg was dat de arbocatalogi niet meer werden bijgewerkt en dus verouderden. Omdat ze zo hun waarde verliezen als Arbo-instrument, is dit nu aangepast.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?