Anderhalf miljard euro scholingsgeld blijft op de plank liggen

Werkgevers reserveren jaarlijks ruim 4 miljard euro voor opleidingsbudgetten, maar iets meer dan de helft daarvan wordt benut voor de scholing van werknemers. Bij driekwart van de Nederlandse bedrijven is jaarlijks gemiddeld 700 euro per werknemer beschikbaar voor scholing. Maar door drukte op het werk, of door eerdere negatieve leer-ervaringen, spreken werknemers hun scholingsmogelijkheden niet optimaal aan.

Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN van december 2023 blijkt dat werknemers jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudgetten onbenut laten. Ondanks dat werkgevers substantiële budgetten voor scholing beschikbaar stellen, wordt slechts 55% daarvan daadwerkelijk benut door werknemers.

Wel geld voor scholing, maar niet volledig benut
Het onderzoek laat zien dat leren en ontwikkelen een hoge prioriteit heeft bij werkgevers en vakbonden. Zo zijn in 80% van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn afspraken gemaakt over scholing, inclusief opleidingsbudgetten en diverse andere ondersteunende maatregelen zoals loopbaancoaching en ontwikkeladviezen.

Ondanks de aangeboden ontwikkelmogelijkheden, merken werkgevers dat de opleidingsbudgetten niet volledig benut worden. De gemiddelde uitgaven voor scholing per werknemer liggen daardoor tussen de €500 en €1500. Knelpunten voor het niet volledig benutten van de budgetten zijn onder andere hoge werkdruk, onduidelijkheid bij werknemers over welke opleiding te volgen, een gebrek aan motivatie en uitdagingen bij het combineren van werk en privé.

Mogelijkheden om scholingsdeelname te vergroten
Om het gebruik van scholingsbudgetten te verbeteren, suggereren werkgevers concrete afspraken te maken met werknemers, zoals tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Ook wordt aangeraden tijd vrij te maken voor scholing onder werktijd en de keuzevrijheid van werknemers te vergroten. Ook willen werkgevers persoonlijke ontwikkeling onderdeel maken van de reguliere loopbaanontwikkeling.

Drie niveaus van actie om scholing te stimuleren

Organisatieniveau: Het creëren van een leercultuur, het vaststellen van concrete doelstellingen en budgetten, en het monitoren en evalueren van vorderingen zijn essentieel.

Leidinggevenden: Hun rol is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van werknemers in hun ontwikkeling, inclusief het bieden van richting en ondersteuning in werk-privébalans.

Werknemers: Zij moeten uiteindelijk de regie nemen over hun loopbaan, gesteund door duidelijke richting en ondersteuning vanuit de organisatie.

Overheid moet betere voorwaarden scheppen voor scholing
AWVN ziet verder een grotere rol voor de overheid in het verder stimuleren van scholing. Dat kan door het inzetten op scholing in sectoren met personeelstekorten, het bieden van belastingvoordelen, het beschikbaar stellen van individuele leerrechten en extra ondersteuning voor kleinere werkgevers.

Want scholing is van belang voor de continue ontwikkeling van het individu én voor organisaties in een snel veranderende arbeidsmarkt. Werkgevers willen zich daarom blijven inzetten om werknemers te motiveren en te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?