Alsnog uitstel voor ondernemers die berekening NOW1 moeten indienen

Ondernemers die NOW1-loonsubsidie hebben ontvangen, moesten voor 31 oktober 2021 een definitieve berekening van de loonsom en hun omzetverlies indienen bij UWV. Dat hebben veruit de meeste ondernemers gedaan. Maar ruim 9 duizend ondernemers moeten dit toch nog doen. Zij krijgen alsnog extra tijd om hun berekening in te dienen, omdat er goede redenen kunnen zijn waarom ze te laat zijn.

Dat schrijft Staatssecretaris Wiersma (SZW) aan de Tweede Kamer. In zijn brief kondigt hij aan dat werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, tot 9 januari uitstel krijgen om dit alsnog te doen.

Veel werkgevers die gebruik maakten van de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wisten niet dat ze zélf voor 31 oktober 2021 de definitieve berekening van de NOW moesten aanvragen. Zij moesten daarvoor aan UWV doorgeven hoeveel omzetverlies er daadwerkelijk is geweest. UWV stuurde deze werkgevers een brief om hen hierop te attenderen. Het liep aanvankelijk geen storm, maar uiteindelijk hebben veruit de meeste werkgevers hun vaststellingsaanvraag op tijd ingediend

Voorschot op basis van schatting
In de eerste periode van de coronacrisis, konden werkgevers NOW1 aanvragen over de periode maart, april en mei 2020. De loonsubsidie die werd verstrekt, was een voorschot op basis van de loonsom in januari 2020 en het geschatte omzetverlies. Nu moet het definitieve bedrag worden vastgesteld, op basis van de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies.

In totaal hebben 130.100 werkgevers (van de 139.538) de vaststelling aangevraagd vóór de deadline van 31 oktober. Dit betekent dat er 9.438 werkgevers zijn die nog geen vaststellingsaanvraag hebben gedaan. Een deel van hen heeft misschien bewust geen aanvraag ingediend, omdat deze werkgevers al verwachten dat ze geen recht hebben op NOW1. Zij moeten dan het volledige voorschot terugbetalen. Overigens zal UWV coulant zijn met het afspreken van terugbetalingsregelingen, voor alle werkgevers die een te hoog voorschot hebben ontvangen.

Laatste herinnering en uitstel
Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, ontvangen binnenkort een formele laatste herinnering van UWV. Daarin staat dat ze tot en met 9 januari 2022 de tijd krijgen om alsnog de aanvraag in te dienen. Het is een laatste kans, omdat zij misschien een goede reden hebben waardoor de oorspronkelijke deadline niet is gehaald.

Er is ook een groep werkgevers (12.213) die vóór 31 oktober bij UWV heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben, omdat zij een accountantsverklaring moeten inleveren. Zij krijgen daarvoor van de Staatssecretaris nog 14 weken extra de tijd, dus tot 6 februari 2022.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?