Personeelsnet

Alle ouders krijgen te veel betaalde bijdrage kinderopvang terug

Ouders die hun kinderen niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen vanwege de coronacrisis, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. De kinderopvangorganisaties blijven wel geld houden om noodopvang te bieden met een goede kwaliteit.

De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen hebben afspraken gemaakt om dit snel te regelen.

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Voor goede noodopvang zorgen
Staatssecretaris Tamara van Ark wil kinderopvanglocaties in staat stellen om goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Als de rekeningen niet betaald worden, bestaat het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten.

Ouders betalen voor de kinderopvang een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Maar het is ook onredelijk om ouders te laten betalen voor kinderopvang terwijl ze daar geen gebruik van maken. Daarom worden alle ouders gecompenseerd. Aan het gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Kinderopvangorganisaties storten geld terug
De compensatie wordt overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties, die het te veel betaalde deel over de periode 16 maart t/m 6 april weer terugstorten aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?