Wet geeft werknemer straks verzoekmogelijkheid voor thuiswerken

Over enige tijd kan een werknemer om aanpassing van de werkplek vragen, bijvoorbeeld om thuis te werken. De werkgever moet bij de beoordeling van dat verzoek de belangen van de werknemer meewegen en kan het alleen afwijzen, als daar redelijke en billijke argumenten voor zijn.

Dit staat in het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt, die is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de bestaande Wet flexibel werken (Wfw), waarbij het belangrijk is dat de werkgever wel ruimte krijgt voor maatwerkafspraken.

Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. Als dat volgens verwachting verloopt, zou de wet vanaf 1 januari 2023 van kracht kunnen gaan.

Voor organisaties vanaf 10 werknemers
Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken. De werknemer kan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als woonadres van de werknemer, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever.

Een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats moet de werkgever op eenzelfde manier behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur op grond van de Wfw.

Werkgever mag omstandigheden meewegen
De initiatiefnemers van de wet wilden aanvankelijk de werkgever minder mogelijkheden geven om een verzoek af te wijzen, maar de SER vond dat te beperkend. Daarom kan de werkgever bijvoorbeeld het welzijn van de werknemer meewegen, of behoud van sociale cohesie, goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever (bijvoorbeeld als een werknemer deels in een ander EU-land wil werken).

In het SER-advies staat wel dat de werkgever rekening moet houden met álle omstandigheden van het concrete geval, dus ook met de belangen van de werknemer. De SER wijst daarbij ook op de mogelijkheden om hybride werken mogelijk te maken, waarbij beide belangen in evenwicht kunnen zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?