Werkgevers waarschuwen voor verhoging van het minimum uurloon in 2024

Het Wettelijk minimumloon is nu voor iedereen gelijk, of je werkweek nu 36 uur is of 40 uur. Dat is raar en daarom is er een wet op komst die een vast minimuurloon regelt, gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Minimumloners die nu 38 of 40 uur per week werken, zullen daardoor straks meer maandloon ontvangen. Zij krijgen dan immers 38 of 40 keer het minimum uurbedrag op hun rekening gestort. Werkgevers zien de bui al hangen en vrezen dat ze straks veel meer loonkosten moeten betalen. Meer dan twintig brancheorganisaties voor de detailhandel hebben daarom een petitie overhandigd aan de Eerste Kamer. Maar invoering van de wet is niet meer te stoppen, want de Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen.

In de petitie doen de werkgevers een oproep om het uurloon niet in 2024 op basis van een 36-urige werkweek in te voeren. Zij willen dat het wetsvoorstel wordt gewijzigd, zodat het minimumloonbedrag eerst wordt gebaseerd op een werkweek van 38 uur. De brancheorganisaties zijn bang dat hun loonkosten breder zullen stijgen, omdat de stijging van het minimumloon doorwerkt in het volledige loongebouw: de onderkant duwt daarmee alle lonen omhoog.

Uiteindelijk heeft de petitie niet gewerkt, want ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet voor het  minimumuurloon.

Kwart hoger minimumloon sinds 2022
In veel sectoren is een langere werkweek dan 36 uur vastgelegd in de cao. Als zij moeten belonen volgens de nieuwe minimum uurloonnorm, ontstaat een forse loonkostenstijging die kan oplopen tot 11 procent in 2024. Als het wetsvoorstel toch wordt ingevoerd, moet dat in ieder geval gefaseerd gebeuren. Tegelijkertijd zouden dan ook werkgeverslasten moeten dalen. Die lastenverlaging kan worden betaald door een greep te doen in de pot met sociale premies, waarin 34 miljard euro zit.

De werkgevers wijzen er op dat het minimumloon in 2023 al fors is verhoogd. Als de nieuwe wet er komt, stijgt het minimumloon in sommige gevallen met een kwart ten opzichte van 1 januari 2022. Dat zou voor werkgevers niet op te brengen zijn, omdat zij nog herstellen van de coronacrisis. 

Eerste Kamer wil wet toch invoeren
Het protest van de werkgevers lijkt een achterhoedegevecht. De Tweede Kamer is al akkoord met de initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks. En uit het debat in de Eerste Kamer met de minister van SZW komt het beeld naar voeren dat een kamermeerderheid met het wetsvoorstel gaat instemmen Daarmee volgt de kamer ook adviezen van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank, die zeggen dat er ruimte is voor loongroei. Bovendien blijft de verhoging beperkt tot 50 cent per uur.

De minister van SZW heeft begrip voor werkgevers die hun kosten zien stijgen. Maar hun voorstel om het minimum uurbedrag te baseren op 38 uur, zou betekenen dat minimumloners met een werkweek van 36 uur erop achteruit zouden gaan. Het kabinet is zich er ook bewust van, dat verhoging van het uurloon gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag. Daarom voert het kabinet nu al campagne om mensen erop te wijzen dat verhoging van het uurloon gevolgen kan hebben voor hun toeslagen.

Minimumloon gaat niet nóg verder omhoog
Minister van Gennip wil het geheel graag breder zien, ook in combinatie met belastingen en toeslagen. Want wanneer toeslagen zouden worden afgeschaft, moet je ook een andere discussie over het minimumloon voeren.

Het kabinet is overigens niet van plan om het minimumloon nog verder te verhogen. De minister hecht er verder aan dat het minimumjeugdloon tot 21 jaar ongewijzigd blijft. Het moet voor jongeren namelijk aantrekkelijk blijven om naar school te gaan.

Arbeidsinspectie gaat controleren
De Arbeidsinspectie moet de naleving van het wettelijk minimumuurloon controleren. In de Senaat was er zorg welke gevolgen het wetsvoorstel heeft voor de werkwijze en capaciteit van de Arbeidsinspectie.

De minister stelde dat hier voldoende Arbeidsinspecteurs voor zijn. Dat is zeker het geval als het minimumuurloon voor iedereen hetzelfde is, omdat dit beter handhaafbaar zal zijn en het minimumloon ook transparanter wordt.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?