Personeelsnet

Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking

Wie mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan een beroep doen op de no-riskpolis als een werknemer zich ziek meldt. Maar werkgevers maken lang niet altijd gebruik van de regeling, die de loondoorbetaling compenseert. Ze laten zo dus geld liggen waar ze wel recht op hebben.

Dit blijkt uit het nieuwste Kennisverslag waarin UWV onderzoek doet naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Over de streep trekken
De no-riskpolis is een regeling die de loondoorbetaling compenseert als een werknemer met een arbeidsbeperking zich ziek meldt. Het doel ervan is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Het gaat dan om werkenden met een uitkering voor de WAO, WGA, Wajong en de WIA.

Bij alle vier de onderzochte groepen is er sprake van ondergebruik van de no-riskpolis door de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever niet voor alle ziekmeldingen een beroep op de no-riskpolis bij UWV doet.

Kennis vergroten
UWV vermoedt dat de no-riskpolis te weinig bekend is bij werkgevers en werknemers en denkt daarom na over mogelijkheden om de bekendheid te vergroten. Verder kan het zijn dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een Ziektewetuitkering aanvraagt.

Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor de groep WGA’ers naar schatting 50%. Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages nog veel lager, te weten 17% respectievelijk 14%.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?