Personeelsnet

Werkgever die zich extra inzet voor mensen met een arbeidsbeperking, krijgt bonus

Bedrijven die meer dan gemiddeld mensen met een arbeidsbeperking aannemen, kunnen hiervoor een bonus krijgen op het uurloon van deze werknemers. De bonus is onderdeel van een overheidsplan om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarvoor de Wet banenafspraak aan. Belangrijkste wijziging is dat het straks niet meer uitmaakt bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt, maar vooral dat er een baan komt waarin een arbeidsgehandicapte aan de slag kan gaan. De wet wordt najaar 2019 in de Tweede Kamer behandeld.

Bonus voor aannemen mensen met beperking
Werkgevers kunnen door de vereenvoudiging van de wet veel meer gaan samenwerken om banen te realiseren, tussen en binnen sectoren en tussen en binnen regio’s. Opvallend onderdeel van de nieuwe wet zal zijn dat bedrijven een bonus kunnen krijgen, als zij meer dan hun quotum bijdragen aan de banenafspraak.

Elke werkgever in Nederland die een baan realiseert voor iemand uit de doelgroep banenafspraak kan een bonus ontvangen. De hoogte van de bonus hangt af van het totaal aantal uren dat werknemers uit de doelgroep banenafspraak per jaar werken bij de desbetreffende werkgever. De volledige bonus kan oplopen tot ongeveer 5 duizend euro per gerealiseerde baan. De werkgever krijgt dat bedrag als een arbeidsgehandicapte minstens 25,5 uur per week werkt gedurende een jaar.

Geen quotum voor kleine bedrijven
In de huidige wet is het mogelijk om een quotumregeling in te stellen, als bedrijven niet voldoende plekken voor mensen met een beperking regelen. Nieuw is dat mkb-bedrijven tot 25 werknemers daarvan uitgezonderd blijven. Ook hoeven uitzendbureaus geen heffing te betalen over uitgezonden personeel.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?