Personeelsnet

Webmodule geeft aanwijzing of u zelfstandige voor opdracht mag inhuren

Wanneer u een klus heeft, wilt u daarvoor wellicht een zelfstandige inhuren. De omstandigheden van het werk bepalen of dat mag, want soms zijn die dusdanig dat volgens de Wet DBA eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Om de arbeidsrelatie eenvoudiger te beoordelen, is het kabinet daarom een pilot gestart met een online vragenlijst.

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) staat nu online. Opdrachtgevers kunnen een vragenlijst invullen, waarna ze inzicht krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is.

Het moet vooraf al helder zijn wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Dit onderscheid is van belang omdat er grote verschillen zijn in de arbeidsrechtelijke bescherming, de rechten op sociale zekerheid en in de fiscale behandeling.

Geen juridisch advies
Tijdens de pilotfase geeft de webmodule een indicatie en dus geen juridische beslissing, want vooralsnog is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de uitkomst. De uitkomst kan wel helpen bij uw beslissing over hoe u werkzaamheden laat uitvoeren.

Deze pilot webmodule is anoniem. Het kabinet wil de pilot later dit jaar evalueren om erachter te komen of de module als instrument behulpzaam is en om hem waar nodig te verbeteren.

Evaluatie zomer 2021
In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet ervan. Daarbij is de inzet erop gericht dat de webmodule waar mogelijk zekerheid gaat geven, mits deze naar waarheid is ingevuld.

Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties. Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving weer wordt opgestart. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?