Wat HR kan doen om talent van werknemers optimaal te benutten

In de huidige competitieve arbeidsmarkt is het vinden en behouden van toptalent een voortdurende uitdaging voor organisaties. Daarom is het zo belangrijk om meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling en zelfontplooiing. Dit verhoogt niet alleen het werkgeluk, maar zorgt er ook voor dat de unieke vaardigheden van medewerkers worden benut. En dat scheelt ook in de kosten voor werving, omdat medewerkers zich dan langer aan de organisatie willen verbinden.

Recente gegevens van online werkplatform Maqqie benadrukken de kloof tussen de talentontwikkelingsbehoeften van werknemers en de kansen die werkgevers bieden. Maar er zijn mogelijkheden voor HR-adviseurs om deze kloof te overbruggen.

Investeren in talentontwikkeling
Een kwart van de Nederlandse werknemers voelt dat hun talenten onvoldoende worden benut. Dit is een kans voor HR-adviseurs om talentontwikkelingsprogramma's te ontwerpen die niet alleen individuele werknemers ondersteunen maar ook de innovatie en groei van het bedrijf stimuleren.

Persoonlijke ontwikkelingsplannen, regelmatige feedbacksessies en loopbaanbegeleiding kunnen werknemers helpen hun potentieel te realiseren.

Prestatiegericht belonen
Bijna de helft van de werknemers in Nederland ziet graag dat salaris meer wordt gekoppeld aan prestaties, niet aan vaste loonschalen. Dit vereist een verschuiving naar meer flexibele beloningssystemen die individuele bijdragen erkennen en belonen.

HR-adviseurs kunnen daar op inspelen door prestatiebeoordelingssystemen te implementeren die transparant en eerlijk zijn, en die goede prestaties extra belonen.

Transparantie in salarisstructuur
Transparantie over salarissen wordt door een aanzienlijk deel van de Nederlandse werknemers gezien als een middel om ongelijkheid te verminderen. HR-adviseurs kunnen het voortouw nemen door een cultuur van openheid te promoten en duidelijke communicatie over compensatiepraktijken te waarborgen.

Transparantie is overigens ook nodig om te voldoen aan een EU-richtlijn voor transparante en eerlijke beloning. Deze richtlijn zal rond 2025 van kracht worden in Nederland. Dan kunnen werknemers gegevens over beloning opvragen. Als blijkt dat zij onderbetaald krijgen ten op zichte van collega’s die gelijkwaardig werk doen, kunnen ze succesvol hun misgelopen salaris terugeisen. Alle reden voor HR om zich hierop dus goed voor te bereiden.

Aandacht voor Mentale Gezondheid en flexibiliteit
De mentale belasting van werk is een groeiend punt van zorg. Een flexibele aanpak kan werknemers helpen een betere balans te vinden en burn-out te voorkomen. HR-professionals kunnen programma's voor welzijn en stressmanagement ontwikkelen en een werkcultuur bevorderen waarin gezondheid vooropstaat.

Flexibiliteit in het werk is een sleutelfactor geworden. Het bieden van verschillende contractvormen en flexibele werkopties kan helpen bij het aantrekken en behouden van verschillende groepen talent. HR moet daarom strategieën ontwikkelen die inkomenszekerheid combineren met flexibele inzetbaarheid, waardoor werknemers niet te veel beperkt worden door contracten of CAO-regelingen.

Inzichten in beeld
HR-adviseurs staan dus voor de taak om een werkomgeving te creëren die talentontwikkeling, prestaties en welzijn van werknemers ondersteunt. Door in te spelen op de behoeften en voorkeuren van werknemers, zal dat kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.

Aandachtspunt

Beschrijving

Statistiek

Aanbeveling

Talentontwikkeling

Veel werknemers voelen dat hun talenten niet volledig worden benut.

25% van de Nederlanders

Stimuleer persoonlijke ontwikkeling en creëer kansen voor talentontwikkeling.

Prestatiegericht salaris

Er is een sterke voorkeur voor een salaris dat afhankelijk is van prestaties, in plaats van vaste loonschalen.

47% van de Nederlanders

Overweeg een beloningsysteem dat prestaties erkent en beloont.

Transparante salarissen

Openheid over salarissen kan ongelijkheid verminderen en eerlijkheid bevorderen.

69% van de Nederlanders

Implementeer een systeem voor transparante salarisstructuur.

Mentale belasting

Overwerk kan leiden tot mentale overbelasting en stressgerelateerde uitval.

25% van de Nederlanders

Bied ondersteuning voor mentale gezondheid en voorkom overbelasting.

Flexibele inzetbaarheid

De behoefte aan flexibiliteit in de rol en locatie van werknemers is toegenomen.

Niet gespecificeerd

Faciliteer flexibele werkopties en contractvormen.


MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?