Personeelsnet

Tweede Kamer wil calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer

Wanneer het hard vriest, is het voor mensen in sommige beroepen onmogelijk om door te werken. Zij kunnen dan tijdelijk hun loon doorbetaald krijgen door het UWV. Maar met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans, dreigt de calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer te verdwijnen. De Tweede Kamer wil dat een regeling voor onwerkbaar weer blijft bestaan.

De Tweede Kamer wil een zogeheten calamiteitenregeling die het voor werkgevers mogelijk maakt om werknemers bij onwerkbaar weer - zoals een strenge vorstperiode - via een werkloosheidsuitkering door te betalen. De ondernemersorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven (OSB) had Kamer hiertoe opgeroepen. Een motie van CDA en ChristenUnie heeft gisteren brede steun van de Kamer gekregen; alleen de PVV stemde tegen.

Langdurige vorst kost soms veel geld
Met de komst van de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) dreigt een laagdrempelige regeling te verdwijnen. Voor bijvoorbeeld glazenwassersbedrijven kan dat grote gevolgen hebben. Bij een langdurige vorstperiode kan het voortbestaan van bedrijven in gevaar komen, buiten de schuld van bedrijven of werknemers om, met alle gevolgen voor betrokken werknemers van dien.

Als er buiten niet gewerkt kan worden, valt de omzet van een glazenwassersbedrijf volledig weg. Vaak is er geen vervangend werk voorhanden. Een calamiteitenregeling maakt het mogelijk deze periode voor werknemers en ondernemers financieel te overbruggen. Daar betaalt de sector ook extra WW-premie voor.

Loon doorbetaald uit WW-kas
Voor werknemers betekent het dat zij hun loon krijgen doorbetaald als de weersomstandigheden werken onmogelijk maakt. OSB staat een regeling voor waarbij de WW-premie door de werkgevers in de bedrijfstak zelf wordt betaald. In de nieuwe wet zal de WW-premie niet meer per sector worden bepaald, maar hangt de premie per werkgever af van het aantal flexwerkers en medewerkers in vaste dienst.

Nu de motie is aangenomen zal OSB in gesprek gaan met de politiek over de verdere uitwerking van de nieuwe regeling.

Wanneer krijgen werknemers nu WW bij onwerkbaar weer?
Het is zeker niet zo dat bij een beetje vorst beroep kan worden gedaan op de WW-kassen. Werkgevers moeten hun best doen om te voorkomen dat het werk gestopt wordt.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
  • De werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Als de werknemer normaal minder dan 10 uur per week werkt, moet hij/zij per week minimaal de helft van de uren niet kunnen werken.
  • Het onwerkbare weer valt niet meer onder het normale bedrijfsrisico.
  • De werkgever heeft geen verplichting meer om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?