Twee websites helpen u om werknemers voor te lichten over nieuw pensioen

De wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel is nu echt ingezet. Daadoor zullen alle pensioenregelingen in Nederland gaan veranderen. Het duurt nog wel enkele jaren voordat de overgang naar het nieuwe stelsel overal definitief is ingevoerd. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders belangrijke keuzes moeten maken. Geen tijd om achterover te leunen, dus. Twee websites, ook gericht op HR-professionals en OR-leden, geven u middelen om het proces goed te laten verlopen.

De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan de nieuwe regels naar verwachting per 1 januari 2023 in.

Websites voor HR-professionals, OR-leden en werknemers
Om de werkgevers en medewerkers voor te lichten, heeft de Rijksoverheid samen met heel veel betrokken partijen twee websites online gezet. Werkgevers, HR-professionals en OR-leden kunnen gebruik maken van de website  werkenaanonspensioen.nl, waarop stappenplannen staan die zij kunnen volgen om de wijzigingen in het stelsel goed te laten verlopen.

En nu is er ook de website onsnieuwepensioen.nl met publieksinformatie over de wijzigingen van het pensioenstelsel. Op deze website wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. De inhoud is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en de stichting Lezen en Schrijven.

Informatie gebruiken voor medewerkers
De werkgever heeft een informatieplicht over de pensioenregeling. Maar leg maar eens eenvoudig uit, wat er allemaal gaat veranderen. Daarom is op de site werkenaanonspensioen.nl een toolkit geplaatst met de definitie van pensioen, de aanleiding voor de nieuwe pensioenregels, wat er verandert en wat er blijft. Per onderwerp zijn verschillende middelen beschikbaar om mensen te informeren, zoals factsheets, animaties, artikelen en infographics.

Organisaties kunnen de informatie gebruiken in communicatie naar medewerkers zoals nieuwsbrieven, presentaties of magazines. Handig is dat de communicatiemiddelen op verschillende manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld ook als Word-documenten. Verder is het mogelijk om uw eigen beeldmerk toe te voegen aan verschillende onderdelen van de toolkit, zodat deze duidelijk herkenbaar worden voor uw medewerkers.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?