Personeelsnet

Twee derde jongeren heeft flexwerk; verdubbeling flex voor mensen onder de 45

De werkloosheid is onder de vier procent gedaald, maar de banen die er bijkomen zijn vaak in de vorm van flexwerk. De afgelopen 15 jaar zijn er 856 duizend mensen bijgekomen met een flexibele arbeidsrelatie. Hiermee had bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract in 2017.

Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam het aantal flexwerkers toe, meldt het CBS. Dit zijn veelal studerende en schoolgaande jongeren met een bijbaan. Maar flexwerk verdubbelde ook onder werknemers van 25 tot 45 jaar.

De afgelopen jaren is de groep werkzame jongeren met 100 duizend toegenomen naar 1,3 miljoen. Maar het aantal jonge werknemers met een flexibel contract nam met bijna 400 duizend toe, terwijl het aantal vaste contracten afnam met ruim 300 duizend. In 2017 had daardoor meer dan tweederde van de jongeren een flexbaan.

Ook meer flexwerk bij 25-plussers
Van de 25- tot 45-jarigen, waren in 2017 bijna twee op de tien werkzaam in een flexibele arbeidsrelatie. Dat is een verdubbeling, want in 2003 was dit nog maar één op de tien. Het aantal 25- tot 45-jarigen neemt in Nederland af, maar het aantal flexwerkers nam desondanks toe met 266 duizend personen. Tegelijkertijd nam het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie af met 811 duizend.

Het aantal 45-plussers groeide sterk. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam toe met 197 duizend. Maar ook het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie en het aantal zelfstandigen steeg, samen met ongeveer een miljoen. Hierdoor is het aandeel flexibele werknemers onder 45-plussers licht gegroeid van 7 procent naar 10 procent.

Een studie en een bijbaan
Van de 883 duizend jongeren met een flexibele arbeidsrelatie in 2017 waren bijna acht op de tien scholier of student. Het gaat dan vooral om jongeren die naast het volgen van onderwijs een bijbaan hebben. De groei van het aantal flexibele werknemers onder jongeren zit ook hoofdzakelijk bij deze scholieren en studenten, 335 duizend sinds 2003. Onder niet-schoolgaande jongeren waren dit er 57 duizend meer.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?