Personeelsnet

Thuiswerken vinden we steeds leuker, maar liever niet voor altijd

Sinds halverwege maart werk veel mensen niet meer op kantoor, maar vanuit hun eigen woning. Na een gewenningsperiode, blijkt tweederde inmiddels niet anders meer te willen. Thuiswerkers waarderen het dat ze geen reistijd meer kwijt zijn. Ook hebben ze meer tijd voor hun privéleven over. Hoe tevreden werknemers ook zijn, ze werken liever niet alle dagen thuis. Want het contact met collega’s wordt wel gemist.

Uit onderzoek van Motivaction onder 646 Nederlandse werkenden in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair komt naar voren dat de tevredenheid over thuiswerken tussen april en oktober alleen maar groter is geworden. Waar we in maart en april nog worstelden met de nieuwe realiteit, zijn we nu aan thuiswerken gewend geraakt. Verder speelt mee dat de scholen nu open zijn en ouders dus minder hoeven te schipperen met thuiswerken.

Vertrouwen in de arbeidsmarkt niet afgenomen
Ondanks de coronacrisis, schatten Nederlanders hun kansen op de arbeidsmarkt nog vrijwel hetzelfde in. Waar in april 51 procent dacht makkelijk nieuw werk te kunnen vinden, is dat nu zelfs gestegen naar 54 procent.

Wel is er een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen: 59 procent van de mannen denkt makkelijk bij een andere werkgever aan het werk te kunnen, tegenover 49 procent van de vrouwen. Ook ziet een aanzienlijk groter percentage inmiddels het belang van bijscholen in: in april overwoog 25 procent bijscholing, nu is dat 35 procent.

Geen reistijd, meer tijd voor privéleven
Tijdens de eerste lockdown in april gaf slechts een kleine meerderheid aan tevreden te zijn over thuiswerken. 53 procent vond het toen prima om langer thuis te werken, 47 procent verlangde terug naar de kantoortuin. In oktober is de tevredenheid over thuiswerken toegenomen: inmiddels vindt 68 procent het prima om vanuit het thuiskantoor te opereren, slechts 32 procent denkt daar anders over.

Dat er geen reistijd meer is, bepaalt voor de grootste groep de tevredenheid over thuiswerken. In april gaf 68 procent aan hier content mee te zijn, nu is dat 78 procent. Vooral hbo- en wo-opgeleiden vinden dit een fijne bijkomstigheid. Van alle respondenten geeft 37 procent nu aan zich thuis beter te kunnen concentreren, in april was dat 34 procent. Ook het combineren van werk en gezin gaat beter. In april was 27 procent hier tevreden over, nu is dat 33 procent.

Liever niet alle dagen thuiswerken
Wel zijn we collega’s meer gaan missen. In april gaf 59 procent dit aan, nu is dat 65 procent. Op volledig thuiswerken zit dan ook vrijwel niemand te wachten: de meesten zijn vooral enthousiast over een hybride model: een combinatie van thuiswerken en op kantoor. Het overgrote merendeel (78 procent) gaat het liefst 1 of meerdere dagen per week fysiek naar het werk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?