Thuiswerken neemt toe, maar afspraken over hybride werken blijven achter

Nog steeds werken meer mensen tuis dan voor de coronacrisis en voor velen is dit ook een blijvende verandering. Maar hoewel thuiswerken populairder is geworden, zijn er niet altijd duidelijke afspraken over gemaakt binnen organisaties. Voor een optimale bedrijfsvoering is het belangrijk dat werkgevers en werknemers hierover wél met elkaar in gesprek gaan. Hier ligt een duidelijke taak voor de HR-adviseur om duidelijke en werkbare afspraken te maken, zodat hybride werken in goede banen wordt geleid.

Vooral mensen die al thuis werkten voor de coronacrisis zijn meer uren thuis gaan werken. Dit blijkt uit recent onderzoek van TNO (PDF) onder ruim 6.000 werknemers, waarbij de situatie van medio 2023 vergeleken wordt met die van voor de coronacrisis (eind 2019).

Groei van het hybride werken
In 2019 werkten werknemers gemiddeld 2,6 uur per week vanuit huis. Medio 2023 is dit aantal gegroeid naar een volle werkdag van bijna 7 uur per week. Hoewel tweederde van de werknemers nog steeds alle werkdagen op locatie doorbrengt, is dit percentage lager dan voor de pandemie, toen het 71% was.

Uit het TNO-onderzoek blijkt ook dat vooral mensen die vóór de pandemie al thuiswerkten, nu meer uren vanuit huis werken. Zo werkte deze groep in 2019 gemiddeld 5 uur per week thuis, terwijl dit in 2023 bijna 20 uur per week is geworden.

Redenen om thuis te werken
Er zijn diverse redenen waarom mensen kiezen voor thuiswerken. De aard van het werk, minder reistijd, en een betere concentratie worden vaak genoemd. Maar ook sociale aspecten spelen een rol. Zo geven veel mensen aan dat ze het contact met collega’s missen wanneer ze alleen maar thuiswerken.

Opvallend is dat 1 op de 3 werknemers aangeeft zelf te kunnen kiezen waar of wanneer ze werken. Maar bij 20% van de mensen die de mogelijkheid hebben om thuis te werken, zijn er helemaal geen afspraken over gemaakt. Bijna de helft heeft informele afspraken, zoals overleg met een leidinggevende, en bij een derde zijn de afspraken formeel vastgelegd.

Gevolgen van meer thuiswerken
Meer thuiswerken heeft ook gevolgen voor onze gezondheid. Zo blijkt uit het onderzoek dat we minder bewegen. In 2019 zaten we gemiddeld 4,9 uur per dag achter een scherm tijdens werktijd. In 2023 is dit gestegen naar 5,3 uur. Ook in onze vrije tijd zitten we meer: van gemiddeld 3,3 uur per dag in 2019 naar 4,1 uur per dag in 2023.

Het onderzoek wijst ook uit dat 7% van alle werknemers medio 2023 klachten heeft die gerelateerd zijn aan een eerdere corona besmetting, ook wel post-COVID genoemd. Deze klachten hebben vaak invloed op hun werk. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, gevolgd door concentratie- en geheugenproblemen.

Overzicht: thuiswerken sinds de coronacrisis
De tabel hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen en punten met betrekking tot thuiswerken en gerelateerde onderwerpen sinds de start van de coronapandemie tot medio 2023.

Onderwerp

2019

Medio 2023

Gemiddelde thuiswerkuren per week

2,6 uur

Bijna 7 uur

Werknemers op locatie (alle werkdagen)

71%

65%

Thuiswerken door eerdere thuiswerkers

Gemiddeld 5uur per week

Bijna 20uur per week

Keuzevrijheid in werklocatie

-

1 op de 3 werknemers

Geen afspraken over hybride werken

-

20% van werknemers die kunnen thuiswerken

Beeldschermwerk per dag

4,9 uur (werktijd)

5,3 uur (werktijd)

 

3,3 uur (vrije tijd)

4,1 uur (vrije tijd)

Werknemers met post-COVID

-

7%

Voornaamste post-COVID klacht

-

Vermoeidheid (72% van de gevallen)


AFSPRAKEN OVER HYBRIDE WERKEN? Het lukt met deze tools

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?