Personeelsnet

Starter gevraagd in een vacature? Dat is verboden!

Het mag niet, maar in vier procent van de vacatures die online staan is toch nog sprake van leeftijdsdiscriminatie. Dat gebeurt soms subtiel door naar een student of starter te vragen, maar het komt ook wel voor dat openlijk om sollicitanten tussen de 18 en 35 jaar wordt gevraagd.

Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht hoe vaak leeftijdsdiscriminatie voorkomt in vacatureteksten en wat het effect ervan is op een werkzoekende. In de 1,8 miljoen onderzochte online vacatures is bij ongeveer 60 duizend leeftijd een selectiecriterium (ongeveer 4 procent). Dat schrikt oudere werkzoekenden af, blijkt uit onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie van het College.

Soms is 40 al te oud
Leeftijdsdiscriminatie treft ‘oudere’ werkzoekenden, maar wanneer ben je ‘ouder’? Dat hangt af van de functie, want soms is 40 al ‘oud’. Het aantal langdurig werklozen neemt vanaf 45 jaar toe (CBS). In 2017 was ruim 60% van de langdurig werklozen ouder dan 45.

De VU onderzocht in opdracht van het College bijna alle online vacatures uit 2017. Met behulp van een speciaal ontwikkeld algoritme werden 1,8 miljoen vacatures geanalyseerd. Daarnaast vond het College in samenwerking met onderzoeksbureau in 40.000 tot 60.000 vacatures leeftijdsdiscriminatie. Het effect op werkzoekenden is groot: in de beslissing om te solliciteren weegt een leeftijdseis in een vacature zwaarder dan het salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar.

Directe en indirecte leeftijdsdiscriminatie
Artikel 3 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het om onderscheid naar leeftijd te maken op het gebied van werk. 7 WGBL verbiedt zowel directe als indirecte leeftijdsdiscriminatie. Dat laatste is het geval wanneer er bijvoorbeeld naar een ‘schoolverlater’ wordt gevraagd.

Maar Leeftijdsdiscriminatie houdt niet op bij het plaatsen van vacatureteksten. Om ook na de vacature op kwaliteit te selecteren en niet op basis van onderbuikgevoel, heeft het College een eigen training ontwikkeld: ‘Selecteren Zonder Vooroordelen’. Verder kunnen HRM-adviseurs op mensenrechten.nl/vacature-check hun vacature op leeftijdsdiscriminatie checken.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?