Sollicitatiemail van Floris wordt vaker bekeken dan die van Farid

Ook al heb je op papier exact dezelfde kwalificaties als je ‘Hollandse’ medesollicitant, de reactie op je sollicitatiemail is minder vaak positief als je een ‘migrantenachtergrond’ hebt. Daardoor staan Farid en Fatima meteen al op achterstand, vergeleken met Floris en Fleur. De arbeidsmarktdiscriminatie is het grootst in de uitzendbranche, terwijl individuele werkgevers het iets beter lijken doen.

Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster.nl, die 480 identieke digitale sollicitaties verstuurde in vier verschillende sectoren. Vier fictieve sollicitanten werden hiervoor ingezet; één met een Nederlandse achtergrond en drie met een migrantenachtergrond. De sollicitatiemails werden met tracking software gevolgd.

In de onderwijssector zijn de verschillen tussen de sollicitanten het kleinst. Sollicitanten met een migrantenachtergrond maken in deze sector een goede kans dat hun sollicitatiemail wordt geopend, en hun cv wordt bekeken. Daarnaast kunnen zij hier rekenen op evenveel positieve reacties als Nederlandse sollicitanten. In de uitzendbranche zijn de onderlinge verschillen tussen de Nederlandse sollicitant en de andere sollicitanten juist het grootst.

Arbeidsmarktdiscriminatie bij een ‘buitenlandse naam’
Sollicitatiemails van sollicitanten met een buitenlands klinkende naam werden 7 procent minder vaak geopend dan de e-mails van de sollicitant met een Nederlandse naam. Het cv van de ‘Nederlandse’ sollicitant, dat in de bijlage was meegestuurd, werd zelfs 15 procent vaker gedownload en bekeken. Discriminatie op basis van naam en/of afkomst blijkt hiermee al in de eerste stadia van het sollicitatieproces plaats te vinden.

De sollicitanten met een migrantenachtergrond kregen 16 procent minder vaak een positieve reactie, zoals een uitnodiging voor een telefonisch interview of een persoonlijk gesprek. Zij kregen op 38 procent van de verstuurde sollicitaties een positieve reactie, terwijl de Nederlandse sollicitant in 45 procent van de verstuurde sollicitaties kon rekenen op een positieve reactie.

Veel onderscheid in uitzendbranche
In de onderwijssector zijn de verschillen het kleinst. De sollicitatiemail van sollicitanten met een migrantenachtergrond werd zelfs 5 procent vaker bekeken door recruiters en HR-managers in het onderwijs. Het cv werd, met een gemiddelde van 92 procent, vaak geopend bij alle sollicitanten die in deze sector solliciteerden, ongeacht afkomst. Ook kregen de fictieve sollicitanten evenveel positieve reacties.

Bij sollicitaties in de uitzendbranche zijn de verschillen juist het grootst. De sollicitatiemail van de sollicitanten met een migrantenachtergrond werd 14 procent minder vaak bekeken en het cv werd zelfs 29 procent minder vaak geopend vanuit de bijlage. Ook kreeg de Nederlandse sollicitant zo’n 50 procent meer positieve reacties.

Werkgevers doen het aanvankelijk beter dan recruiters
Sollicitaties direct bij de werkgever lijken voor sollicitanten met een migratieachtergrond iets beter uit te pakken dan sollicitaties via een werving- of selectiebureau. Werving- en selectiebureaus openden 100% van alle verstuurde sollicitatiemails van de Nederlandse sollicitant. Dezelfde uitzendbureaus bekeken de sollicitatiemails van sollicitanten met een migrantenachtergrond minder vaak: namelijk in 91% van de gevallen.

Werkgevers lijken minder onderscheid te maken tussen de sollicitanten bij het openen van hun sollicitatiemails. De Nederlandse sollicitatiemail (97%) werd ook hier beter bekeken, maar het verschil met de andere sollicitatiemails is minder groot dan bij werving- en selectiebureaus het geval is: 6%.

Het gaat toch mis in de laatste fase
Zowel bij het openen van de sollicitatiemail als van het cv, scoren werkgevers beter dan werving- en selectiebureaus op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. Maar in de laatste fase van het sollicitatieproces - bij het versturen van de reacties – gaat het alsnog mis. Dan blijken zowel de werkgevers als de bureaus zich in een even grote mate schuldig te maken aan arbeidsmarktdiscriminatie.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?