Personeelsnet

Polderoverleg mislukt: nieuw kabinet moet zelf besluiten over arbeidsmarkt

Het advies had er vandaag moeten liggen, maar werkgevers en vakbonden hebben samen geen oplossingen kunnen vinden voor de arbeidsmarkt. Dat is een tegenvaller voor de partijen die een kabinet formeren: zij zullen nu eigen plannen moeten maken, zonder instemming vooraf van de sociale partners.

In 2013 lukt het nog wel om een sociaal akkoord af te sluiten. Toen werden afspraken gemaakt tijdens de zware economische crisis waar Nederland destijds onder gebukt ging. Maar nu het weer goed gaat, voelen werkgevers en vakbonden zich kennelijk minder gebonden om afspraken te maken. Uiteindelijk zijn de vakbonden vandaag opgestapt uit het polderoverleg.

Vast contract moet de norm worden
Het grootste pijnpunt blijft de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Vakorganisaties FNV, CNV en VCP vinden dat een vast contract weer de norm moet worden. Alleen zo hebben werknemers zekerheid voor de toekomst. De bonden willen dat de concurrentie op arbeidskosten stopt en ‘fatsoenlijke lonen betaald gaan worden.’

Maar het lukte niet om afspraken te maken om meer medewerkers in vaste dienst te nemen en allerlei payrollconstructies te verbieden. FNV-voorzitter Han Busker stelt dat de vakbonden over deze onderwerpen een akkoord wilden om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen. Volgens Busker bleken werkgevers daar “door onderlinge verdeeldheid niet toe bereid.”

Laat werknemers meeprofiteren
Maurice Limmen, voorzitter CNV, betreurt dat het niet gelukt is om de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen. “Dit is slecht nieuws, niet alleen voor werknemers maar voor iedereen die geeft om de stabiliteit van onze maatschappij.”

Volgens Nic van Holstein, voorzitter van VCP, hebben nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden, nauwelijks uitzicht op een normaal contract met voldoende zekerheid. 

Negatieve gevolgen onzeker werk
De negatieve gevolgen van de toenemende onzekerheid worden volgens de bonden breed gedeeld. Uiteenlopende organisaties als het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Nederlandsche Bank, de Europese Commissie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van onzeker werk en inkomen voor mensen, de economie en de kwaliteit van de samenleving.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?