Personeelsnet

Pesten kost geld en tranen, maar werkgevers doen er weinig tegen

Een half miljoen mensen hebben wel eens last van pesten op het werk. En voor 100 duizend mensen is het de bittere dagelijkse praktijk. HR kan er wat aan doen, maar slechts een kwart van de collega’s meldt pestgedrag bij de baas of de HR-afdeling. Een derde van de werkgevers doet helemaal niets om pesten op kantoor bespreekbaar te maken.

Pestgedrag komt overal voor: één op de tien werknemers is slachtoffer van pesten, ongeveer even veel op de fabrieksvloer als op het kantoor. Ook is er nauwelijks verschil in leeftijd of opleidingsniveau.
Dat zijn bevindingen uit onderzoek onder ruim 700 werknemers dat is uitgevoerd door IPSOS voor Viking Direct.

Pesten is probleem van de groep
Pesten gebeurt vaak subtiel, zoals roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Het grootste verschil tussen pesten en plagen is dan ook niet de vorm, maar de regelmaat waarmee het gebeurt. Bij plagen is iedereen namelijk wel eens aan de beurt. Het gaat om een geintje hier of daar. Bij pesten is het echter structureel dezelfde persoon die het te vergelden krijgt.

Volgens Patricia Bolwerk van de Stichting stop Pesten NU is pesten is een groepsproblematiek. “De pester en de gepeste zijn daarbij de kleinste groep. De grootste groep zijn de meelopers en omstanders. De collega’s die het zien, maar er niets aan doen. Pestgedrag komt voor tot in de hoogste niveaus. Op de werkvloer is het vaak fysiek pestgedrag, maar hoe hoger de functie, hoe onzichtbaarder het wordt.”

Bang het volgende slachtoffer te worden
Pesten kan tot veel verdriet leiden en tot uitval op het werk. Collega’s willen best opkomen voor een gepeste werknemer, maar zijn bang dat ze de situatie verkeerd in hebben geschat (26%). En 18 procent is bang om zelf het volgende slachtoffer te worden.

Iets meer dan de helft zou wel iets doen om te helpen, maar opvallend genoeg stapt maar één op de vier werknemers naar een manager of HR als ze zien dat een collega wordt gepest.

Wat kan de werkgever doen?
Van de respondenten geeft een derde aan dat hun werkgever geen maatregelen heeft getroffen om pesten op kantoor bespreekbaar te maken. Een kwart van de bedrijven geeft het onderwerp aandacht ‘wanneer dat nodig is’ en drie op de tien heeft een gedragscode. Ontslag, of andere harde maatregelen, heeft 11 procent van de bedrijven wel eens moeten nemen door pesten op het werk.

Pestgedrag kost werkgevers geld, maar de kosten zijn niet altijd financieel te kwantificeren. Het onderzoek laat wel zien dat tweederde van werknemers zegt bij een bedrijf weg te gaan als er een structurele pestcultuur heerst.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?