Pensioentekort? Ga bijsparen, maar ook doorleren en gezond leven

De meeste Nederlanders hebben een goed pensioen. Naast hun AOW krijgen ze meestal nog aanvullend pensioen van hun pensioenfonds. We mopperen weleens over onze pensioenen, maar vergeleken met het buitenland zijn Nederlandse pensioenen zeer royaal. Een pensioentekort kun je verzachten met extra sparen, maar denk vooral ook aan doorleren en gezond leven om vers te blijven op de arbeidsmarkt.

Dat betoogt senior-econoom Leontine Treur van RaboResearch Nederland.

Groot pensioen is mogelijk, maar komt zelden voor
Wie vanaf de eerste mogelijkheid pensioenpremies betaalt en geen pensioengaten heeft, kan op de pensioenleeftijd een netto pensioeninkomen bereiken dat even hoog is als het inkomen tijdens het werkende leven. Helaas komt dit maar zelden voor.

Voor een grote groep mensen is het daarom verstandig om iets extra’s te doen om hun pensioen te verbeteren. Bijvoorbeeld door zelf te sparen of te beleggen (al dan niet via speciale pensioenproducten), of door extra af te lossen op de hypotheek.

Niet alleen bijsparen maar ook leren
Wie werkloos wordt, arbeidsongeschikt raakt, of vanwege de gezondheid minder moet werken, bouwt in de laatste jaren minder pensioen op en moet misschien het spaarpotje voor later al voortijdig aanbreken. Daardoor kan het pensioeninkomen alsnog lager uitvallen dan verwacht. Met het verder opschuiven van de AOW-leeftijd wordt het belang van investeren in eigen inzetbaarheid alleen maar groter.

Daarom is het minstens zo belangrijk om te investeren in de eigen inzetbaarheid, zodat je ook als zestigplusser nog goed inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. Dat betekent bijtijds investeren in kennis en vaardigheden, maar ook zo gezond mogelijk leven.

Tenminste 70 procent inkomen nodig voor pensioen
Volgens de meest gebruikte standaard, moet het bruto pensioeninkomen tenminste 70 procent van het inkomen voor pensionering zijn. Maar er is een flinke groep die dat niet haalt. Het gaat om 31 procent van de werknemer-huishoudens en 43 procent van de zzp-huishoudens. Deze groep omvat vaker mensen met hogere inkomens, alleenstaanden en huurders.

Maar er is ook een flinke groep die meer dan 100 procent pensioen opbouwt. Dit betreft meer dan een kwart van alle huishoudens, zowel bij de werknemers als bij de zzp’ers.

Geen waarschuwing voor ondermaats pensioen
Pensioenregelingen verschillen sterk, omdat deze per onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep worden vastgesteld. De overheid stelt geen minimumeisen aan de hoogte van de pensioenopbouw.

Werknemers weten meestal niet of hun pensioenregeling royaal of juist karig is. Laat staan dat zij de hoogte van de pensioenopbouw betrekken in de salarisonderhandelingen wanneer zij van baan wisselen. Geen enkel Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarschuwt de werknemer immers dat de pensioenregeling ondermaats is.

Inzicht in eigen pensioen broodnodig
Inzicht in de eigen pensioenopbouw is daarom voor álle werkenden van belang, waarschuwt Treur. Dat maakt het mogelijk om op tijd in te grijpen, bijvoorbeeld door zelf extra vermogen op te bouwen.

Maar minstens even belangrijk is het investeren in de eigen inzetbaarheid door het op peil houden van kennis en vaardigheden en door gezond te leven. ‘Want het is niet alleen belangrijk om je te verzekeren van een goed inkomen ná pensionering, maar ook om een goed inkomen te hebben tot aan het pensioen.’

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?