Overzicht: welke taken kun je het best vanuit huis doen en welke niet?

Zowel werkgevers als werknemers hebben ervaring opgedaan met hybride werken, het combineren van thuiswerken met werken op kantoor. Maar welke taken zijn nu het meest geschikt voor welke werklocatie?  Hier vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van thuiswerken én van de taken die het meest geschikt zijn voor thuiswerken of voor werken op kantoor.

Vakbond FNV liet enige tijd geleden onderzoek uitvoeren (Powerpoint PPT-bestand) waarin werknemers werden gevraagd naar hun ervaringen met thuiswerken. Personeelsnet dook daar nog eens in, en belicht hier

  • welke voor- en nadelen werknemers ervaren van thuiswerken en
  • welke taken zij het meest geschikt vinden om thuis uit te voeren en welke zij beter geschikt vinden voor kantoor.

Vooral dagelijkse werkzaamheden geschikt voor thuiswerk
Uit het onderzoek blijkt dat thuis vooral de beste werkplek is voor dagelijkse werkzaamheden. Voor sociale en interactieve activiteiten achten werknemers het kantoor meer geschikt. Het liefst zien zij dat hun werkgever een hybride thuiswerkbeleid voert. Slechts één op de tien wil alleen nog maar op kantoor werken.

De voorkeur voor thuiswerken is opvallend, omdat de thuiswerkomstandigheden niet altijd ideaal zijn voor werknemers. Zo werken vier op de tien ondervraagden thuis (iets) meer dan hun contracturen. Bovendien heeft 40% geen aparte werkkamer, waardoor zij dus in de woon- of slaapkamer moeten werken. Vooral jongere werknemers hebben niet de luxe van een aparte werkkamer thuis.

Thuiswerken lang niet voor alle werkzaamheden
De belangrijkste voordelen van thuiswerken vinden werknemers het besparen van reistijd, de hogere productiviteit en betere concentratie. De thuiswerkplek is het beste geschikt voor ‘dagelijkse werkzaamheden’ en dus lang niet voor alle werkzaamheden.

Werkzaamheden als trainingen, brainstormen en het inwerken van collega’s kunnen gewoon veel beter op kantoor gedaan worden. Op kantoor heb je meer sociaal contact, waardoor werknemers sterker betrokken raken bij de organisatie. Als FNV-leden zelf de keuze hebben tussen thuiswerken of op kantoor, geeft het grootste deel dan ook aan dat ze willen afwisselen. De meeste werkgevers bieden al de mogelijkheid om zelf de werkplek te kiezen, maar een flink deel van de ondervraagden mag dat niet. Hoe jonger de werknemer, des te minder zeggenschap men ervaart.

Voor- en nadelen van thuiswerken
Werknemers ervaren de volgende voor- en nadelen van thuiswerken

VOORDELEN

Geen reistijd

73%

Betere concentratie

45%

Productiever

42%

Betere werk-privébalans

30%

Beter zelf werk indelen

27%

Eenvoudiger werk en zorgtaken combineren

19%

Effectiever vergaderen

16%

Lagere werkdruk

4%

Helemaal geen voordelen

6%

NADELEN

Mis sociale interactie

52%

Beweeg minder

36%

Langere schermtijd

29%

Pauzes vergeten

23%

Minder verbondenheid

23%

Minder samenwerking

20%

Werk/privé loopt door elkaar

17%

Inwerken collega’s lukt niet goed

14%

Geen goede werkplek

10%

Hogere werkdruk

6%

Reistijd is werktijd geworden

6%

Minder productie

3%

Helemaal geen nadelen

14%

Deze taken zijn wel én niet geschikt voor thuiswerken
Na het gedwongen thuiswerken tijdens de coronacrisis, geven werknemers in het onderzoek een oordeel over de geschiktheid om taken al dan niet thuis uit te voeren. 

In de tabel hieronder ziet u welke taken het best op kantoor kunnen plaatsvinden, welke het meest geschikt zijn voor thuiswerk en welke taken daar tussenin zitten. Opvallend is dat veel taken in zekere mate zowel thuis als op kantoor uitgevoerd kunnen worden.

Taak

Meest geschikt voor thuiswerk

Kan zowel thuis als op kantoor

Meest geschikt voor kantoor

Dagelijkse werkzaamheden

40%

50%

10%

Presentaties

13%

64%

23%

Trainingen

12%

48%

40%

Teamoverleg

11%

67%

22%

Overleg met collega’s

10%

70%

20%

Brainstormsessies

6%

46%

48%

Informeel contact

6%

38%

56%

Inwerken nieuwe collega

2%

23%

75%

Regelvrijheid voor locatiegebonden werknemers
Thuiswerkers waarderen speciaal de toegenomen werk-privébalans: ze hebben meer tijd over, ook om tussendoor eens een klusje thuis te doen. Daar kunnen werkgevers ook van profiteren, omdat er daardoor mogelijk minder uitval is. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die helemaal geen keus hebben tussen thuis werken of op kantoor. Zij doen hun werk altijd op locatie, binnen of buiten. Deze werknemers kunnen niet profiteren van de zekere mate van vrijheid die er wel is voor werknemers die mede kunnen bepalen op welke plek ze werken.

De werkgever moet daar oog voor hebben en zorg dragen voor een optimale werkomgeving waarin locatiegebonden werknemers hun taken goed en veilig kunnen uitvoeren. Wellicht is het ook verstandig voor deze werknemers een zekere mate van regelvrijheid in te voeren, zodat zij niet worden achtergesteld bij collega’s die wél een keuze hebben voor hun werkplek.

HYBRIDE WORDEN?: Het lukt met deze HR-tools voor Hybride Werken!

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?