Personeelsnet

Overal in Europa 4 maanden ouderschapsverlof, waarvan 2 betaald

Het Europees Parlement heeft op 4 april nieuwe regels aangenomen die het combineren van werk en privéleven makkelijker maken. De maatregelen gelden voor de hele EU, maar een deel ervan is in Nederland al eerder ingevoerd. Nieuw is wel, dat straks ook recht ontstaat op 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

De maatregelen zijn bedoeld om Europa socialer te maken en ouders en verzorgers te helpen om hun privé- en professionele belangen in evenwicht te brengen. De regels moeten ook de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren en vaders meer tijd geven met hun gezin.

Wie gaat dat betalen?
De nieuwe regels moeten formeel nog door de Europese Raad worden goedgekeurd voordat ze van kracht kunnen worden. Daarna hebben de EU-landen drie jaar de tijd om eraan te voldoen.

Minister Koolmees (SZW) gaat de regels nu voor Nederland uitwerken. Daarbij staat centraal dat hier in cao’s en wetgeving al het nodige is geregeld. Verder moet de minister antwoord vinden op de vraag wie het ouderschapsverlof gaat betalen.

De nieuwe regels voor de EU op een rij

  • Minimumnormen voor ouderschaps- en mantelzorgverlof moeten in wetgeving worden vastgelegd.
  • Er komt in de hele EU recht op minstens 10 werkdagen vaderschapsverlof voor vaders of gelijkwaardige tweede ouders (indien erkend door de nationale wetgeving) rond het tijdstip van de geboorte.
  • In de EU komt een recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald en niet overdraagbaar zijn. Hoe veel wordt doorbetaald en door wie, moeten EU-landen zelf regelen.
  • Werknemers die voor ernstig zieke of afhankelijke familieleden zorgen, krijgen recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar.
  • Ouders en verzorgers krijgen het recht om flexibele werkregelingen aan te vragen, bijvoorbeeld flexibele of beperkte werktijden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?