Personeelsnet

Over tien jaar zit kwart werknemers thuis met werkstress

Als we werkstress en burn-out niet beter behandelen, zal dat merkbaar worden in onze economische groei. Want zonder ingrijpen, zit over tien jaar een kwart van de beroepsbevolking ziek thuis. Daarvoor waarschuwt arbodienst Arbo Unie.

De afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Inmiddels heeft een kwart van de werkenden regelmatig stressklachten en is het beroepsziekte nummer één in ons land, meldt de stressexpert en Chief Health Officer van Arbo Unie prof. dr. Willem van Rhenen.

Te weinig urgentie
Het aantal burn-out gevallen loopt hard op in steeds meer sectoren en verschillende leeftijdsgroepen. Er lijkt nog maar weinig urgentie te zijn voor de problematiek, aldus Van Rhenen: “De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom stress niet op. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren.”

Dat het probleem van werkstress nu al wijdverspreid is, tonen de volgende cijfers aan:

  • 20-25% van jongeren heeft stress en burn-out klachten
  • In het onderwijs heeft 20% burn-out klachten
  • Kwart van werknemers in de zorg ervaart te hoge werkdruk
  • 25% van langdurige mantelzorgers voelt zich ernstig belast

Werkgevers moeten meer doen
Van Rhenen roept werkgevend Nederland op meer te doen om hun medewerkers te beschermen: “Kijk naar het gebrek aan hulpbronnen, zoals te weinig autonomie of verbinding, investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda."

Werkgevers moeten volgens Van Rhenen ook meer complimenten geven en waardering en erkenning tonen. “Het lijken eenvoudige ingrepen, maar het is verbazingwekkend hoe weinig werkgevers het toepassen.”

Mentale veerkracht verhogen
Arbo Unie pleit ervoor om veel meer in te zetten op preventie en het ontwikkelen van voldoende veerkracht bij werknemers. Waar het om gaat is dat werknemers over voldoende mentale kracht blijven beschikken, zowel in de werk- als privéomgeving, als de mentale belasting toeneemt of aanhoudt.

Alleen dan kunnen werknemers op een gezonde manier omgaan met drukte of piekbelasting. Mentale kracht is te beïnvloeden door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende energiebronnen. Dit zijn zaken die ons energie geven. Zij vormen de buffer tegen energienemers. Dit voorkomt uitval en het verhoogt vooral de energie, het werkvermogen en de prestaties.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?