Organisatie kan succesvolle leiders zelf opleiden

Organisaties kunnen zelf nieuwe leiderschapstalenten aanboren en ontwikkelen, maar dat kost wel veel aandacht en tijd. Hier worden zeven manieren beschreven voor succesvolle ontwikkeling van leiderschap.

Er is wereldwijd een tekort aan leiders in bedrijven, waardoor de vraag naar jonge leiderschapstalenten groter is dan ooit. Het lukt enkele bedrijven goed om zelf de leiders van morgen te ontwikkelen. De belangrijkste kenmerken van die bedrijven staan in de studie The Best Companies for Leaders van adviesbureau Hay Group. Voor de studie zijn 364 topmanagers en HR-managers ondervraagd.

In het onderzoek wordt General Electric als beste organisatie genoemd voor leiders, gevolgd door Procter & Gamble en Johnson & Johnson. Unilever staat als eerste Nederlandse bedrijf op de vierde plek. Volgens het onderzoek slagen deze organisaties er goed in om leiderschap op alle niveaus van de organisatie te ontwikkelen.

Aandacht en tijd
Organisaties kunnen zelf nieuwe leiderschapstalenten aanboren en ontwikkelen, maar dat kost wel veel aandacht en tijd, zo waarschuwt Hay Group. Dat is jammer, want door de vergrijzing van het personeel begint de tijd te dringen. Een ruime meerderheid (86 procent) van de ondervraagde managers stelt dat de behoefte aan talentontwikkeling aanzienlijk is gegroeid in vergelijking met een aantal jaren geleden.

Het adviesbureau beschrijft zeven organisatiekenmerken die samenhangen met de succesvolle ontwikkeling van leiderschap. Deze kunnen handvatten bieden aan organisaties die ook leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen binnen hun organisatie. Daarmee kunnen ze het tekort aan toptalent opvangen, maar ook de toekomstige leiders zo opleiden dat de bedrijfsstrategie in de toekomst kan worden voortgezet.

Zeven stappen naar succes
In het onderzoek worden zeven manieren beschreven voor succesvolle ontwikkeling van leiderschap. Hiervan zijn er drie verantwoordelijk voor de grootste veranderingen. Als bedrijven deze elementen integreren in hun huidige bedrijfsvoering, zullen zij hun kansen vergroten om voldoende mensen met leiderschapskwaliteiten in de organisatie te houden, zo stelt Hay Group.

1. Als eerste moet de ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie plaatsvinden.
2. Daarnaast moeten managers verantwoordelijk worden gehouden voor hun leidinggeven en het werkklimaat dat ze daarmee creëren.
3. Verder moet er naast de individuele ontwikkeling aandacht zijn voor de ontwikkeling van teams.

Zonder integratie van deze elementen verspillen organisaties geld, tijd en moeite aan successen die maar even standhouden, denkt Hay Group. Naast deze drie succesfactoren noemt de studie nog vier elementen die een positieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van leiderschap:

4. Er moet er een duidelijke analyse worden gemaakt van de rollen die de leiders in de dop in de toekomst gaan vervullen.
5. Leiderschapstrainingen zijn cruciaal om de overgang naar een nieuwe leiderschapsrol te bevorderen.
6. Internationale werkervaring is belangrijk.
7. Tot slot wijst het onderzoeksbureau op een formeel oriëntatieprogramma om nieuwe werknemers van buitenaf beter te kunnen voorbereiden op hun leiderschapspositie.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?