Personeelsnet

Oproep aan LHBTI’s op om discriminatie op het werk te melden

Collega’s die niet in het ‘standaardplaatje’ passen, krijgen soms te maken met discriminatie. Nu het in Nederland Pride week is, roept het College voor de Rechten van de Mens LHBTI's op om misstanden te melden. Het College gaat beleidsmakers en werkgevers vervolgens aansporen om meer werk te maken van het terugdringen van discriminatie.

LHBTI kunnen zijn, is een mensenrecht en iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens doet dit jaar daarom voor het eerst mee aan Pride Amsterdam en roept op om discriminatie te melden. 

Mensenrechten ook op het werk centraal stellen
Het College roept de overheid op om mensenrechten centraal te stellen bij de aanpak van discriminatie van LHBTI’s in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld via beter onderwijs over mensenrechten en door ‘seksuele gerichtheid’ expliciet als grond toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. Daarnaast kan de overheid geweld tegen LHBTI’s daadkrachtiger aanpakken.

Voorzitter van het College, Adriana van Dooijeweert: “LHBTI’s krijgen regelmatig te maken met discriminatie of pesterijen op bijvoorbeeld het werk puur om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. We hebben nog steeds onvoldoende inzicht in wat er gebeurt en hoe vaak. Wij vragen het publiek nadrukkelijk om discriminatie te melden. Hiermee kunnen we de overheid, beleidsmakers en werkgevers aansporen werk te maken van het terugdringen van discriminatie.”

Grondwet aanvullen met seksuele gerichtheid
Daarnaast roept het College de overheid op aan artikel 1 van de grondwet expliciet ‘Seksuele Gerichtheid’ als discriminatiegrond toe te voegen. Nu is hierin opgenomen dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

Volgens het College is dit niet afdoende. Deze groep is kwetsbaar voor discriminatie en heeft hier vaak mee te maken. Van Dooijeweert: “Ook al maakt het juridisch weinig verschil, het is een belangrijke steun in de rug van de LHBTI-gemeenschap en er kan geen enkel misverstand meer over bestaan: discriminatie van LHBTI’s is niet toegestaan.”

Meer veiligheid voor LHBTI’s nodig
De overheid doet al veel, maar kan nog verdere stappen maken om discriminatie terug te dringen. Niet alleen door aanpassing van de wetgeving en beter onderwijs over mensenrechten, maar ook door meer focus op veiligheid van LHBTI’s, vooral ook lokaal en regionaal. Van signalering van incidenten tot en met de aanpak van daders en nazorg van slachtoffers: als deze keten goed functioneert, dan geeft dat niet alleen meer inzicht in de aard en omvang van anti-LHBTI geweld, maar verlaagt het ook de drempel van slachtoffers om zich te melden, stelt het College.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?