Nieuwe SER-voorzitter Kim Putters startte leerloopbaan op de Mavo

We kennen hem vooral als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), maar nu volgt hij Mariëtte Hamer op als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Want Prof. dr. Kim Putters wordt op 16 september 2022 geïnstalleerd als voorzitter van de SER. Opmerkelijk is dat professor Putters op de Mavo is begonnen en zichzelf heeft ontwikkeld tot invloedrijkste man van Nederland.

 Kim Putters, foto Christiaan Krouwels

Volgens de SER kan de benoeming van Putters als voorzitter rekenen op ‘breed draagvlak bij werkgeversorganisaties, vakbonden, kroonleden en kabinet. In zijn nieuwe rol zal Putters een verbindende rol gaan spelen tussen partijen binnen en buiten de Raad,’ denkt de SER.

Opmerkelijke stapelaar
Kim Putters werd een bekend gezicht in het maatschappelijk debat als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (van 2013 tot 2022). Putters adviseerde kabinet en parlement over maatschappelijke vraagstukken, waarbij hij steeds ook uitleg gaf aan de bredere samenleving. Dat ging hem zo goed af, dat hij door pers en politiek wel werd beschouwd als ‘de invloedrijkste man van Nederland

Putters is hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en ontving een erdeoctortaat van de Open Universiteit voor de aansprekende manier waarop hij complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. Overigens kwam het succes Putters niet zomaar aanwaaien: hij begon zijn leerloopbaan met de brugklas Mavo en heeft zich vervolgens op eigen kracht verder ontwikkeld. Zelf zegt hij hierover dat anderen ‘niet altijd goed kunnen inschatten waar je ambities, talenten of kwaliteiten liggen. Ze hebben soms ook snel een oordeel, dat vaak te maken heeft met wat je ouders of broers/zussen hebben gedaan of bereikt.’

Boven de partijen staan
Tuur Elzinga, plaatsvervangend voorzitter van de SER en voorzitter van vakbond FNV, stelt dat Putters boven de partijen staat en de verbinding kan zoeken.

‘Dit gaat zeker helpen bij het aangaan van de sociaal-economische uitdaging waar de samenleving voor staat. Daarnaast is hij erg maatschappelijk betrokken bij de problemen van vandaag de dag, zoals de kloof tussen burger en politiek. Wij zijn ervan overtuigd dat Kim als SER-voorzitter aan het overbruggen van deze kloof een positieve bijdrage kan leveren,' adus Elzinga.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?