Na een wervingstraject betaalt je opdrachtgever niet, wat nu?

De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt het voor organisaties lastig om vacatures gevuld te krijgen. Het aantal openstaande vacatures is nog altijd aanmerkelijk groter, dan het aantal werkzoekenden. Voor veel organisaties reden om wervingstrajecten uit te besteden aan een externe organisatie. Deze wervingsbureaus hebben het netwerk, de kennis en de tools om geschikte kandidaten te vinden voor een opdrachtgever. Zelf investeren in dergelijke kennis is vaak geen optie voor organisaties; de HR-afdeling heeft het al druk genoeg met lopende zaken. Hoe handel je als wervingsbureau, op het moment dat een opdrachtgever na het afronden van een wervingstraject niet betaalt?

Is het inschakelen van een incassobureau de beste keuze? Doe je er verstandig aan een deurwaarder in de arm te nemen? In dit artikel lees je er meer over.

Eerste stappen bij het betaald krijgen van de rekening
Bovenal wil je de openstaande rekening betaald krijgen; je hebt immers veel tijd gestopt in het zoeken naar geschikte kandidaten voor een opdrachtgever. Een goede eerste stap bij een wanbetaling is het versturen van een betalingsherinnering. Dit kun je zelf doen, zonder tussenkomst van een incassobureau. Benader de organisatie ook eens telefonisch, mogelijk is de factuur op de stapel beland en als gevolg daarvan vergeten.

Mochten dergelijke stappen geen effect hebben, dan loont het om een incassobureau op basis van no cure, no pay in te schakelen. Zij sturen opnieuw betalingsherinneringen en kunnen bijvoorbeeld een aanmaning versturen. Het zet de opdrachtgever onder druk alsnog te betalen. Werkt ook dit niet? In dat geval kan een deurwaarder uitkomst bieden.

Trajecten met wanbetalers kunnen lang lopen
Het inschakelen van een deurwaarder heeft een aantal consequenties. Zo stap je van een buitengerechtelijk incassotraject, ook wel minnelijk incassotraject genoemd, over naar een gerechtelijke procedure. Een rechter zal jouw organisatie als schuldeiser moeten aanmerken, voordat een deurwaarder de mogelijkheid heeft diens bevoegdheden te gebruiken. Onderdeel van de bevoegdheden van een deurwaarder is het leggen van beslag op banktegoeden van een afnemer. Met deze bevoegdheden neemt de kans op een succesvolle betaling van de openstaande rekening sterk toe.

Blijkt een afnemer een faillissement aan te hebben gevraagd? In dat geval kan zo’n gerechtelijke procedure leiden tot hogere kosten. Het is zodoende zaak om vooraf een reële inschatting te maken van de kans van slagen. Vaak kan een incassobureau je hierbij helpen op basis van eerdere ervaringen binnen de branche.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?