Minimumloon stijgt in één keer met 176 euro per maand in 2023

Om de koopkracht van Nederlanders in 2023 te repareren, presenteert het kabinet op Prinsjesdag een pakket maatregelen dat tussen de 14 en 16 miljard euro gaat kosten. ‘Bronnen’ hebben het koopkrachtpakket aan verschillende media gelekt. Daaruit komt het beeld naar voren dat de loonbelasting gaat dalen, terwijl vermogenden meer gaan afdragen. Het meest opmerkelijk is dat het minimumloon volgend jaar in één keer met 10 procent omhoog gaat en dus niet in drie stappen, zoals het kabinet eerder nog besloot. Op basis van het minimumloonbedrag van juli 2022, stijgt het minimumloon dan afgerond met 176 euro per maand naar bijna 1932 euro bruto per maand.

De coalitiepartijen en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het koopkrachtpakket in de concept Rijksbegroting voor 2023. Opvallend veel details over de reparatie van de koopkracht zijn kennelijk gelekt naar het AD en RTL Nieuws.

Het pakket voor 2023 is omvangrijk, ook al is het nog niet genoeg om het verlies aan koopkracht volledig te compenseren. Verder lijkt het er op dat het kabinet voor het lopende jaar géén geld beschikbaar maakt om de koopkracht te repareren. En als er geld was gevonden, dan zouden uitvoeringsinstanties als UWV en de Belastingdienst niet in staat zijn om dat in 2022 nog bij de mensen te krijgen, stelt het kabinet.

Werknemers houden netto meer over
De inflatie stijgt zo hard, dat er grote druk staat op het kabinet om de lasten voor burgers te verlagen. En dat is het kabinet ook van plan om te doen, waarbij het principe wordt gehanteerd dat werknemers meer nettoloon moeten overhouden, maar ook de uitkeringen omhoog gaan. Werknemers die met hun auto naar het werk moeten en daar nu soms op inleveren, zullen blij zijn dat de korting op brandstofaccijnzen tot 1 juli 2023 van kracht blijft.

Het Wettelijk minimumloon (WML) gaat in één keer omhoog met 10 procent en komt dan ongeveer uit op 1932 euro bruto per maand. De verwachting is, dat de verhoging van het WML naar boven zal doorwerken in het hele loongebouw en daarmee de lonen van alle werknemers zullen stijgen. Verschillende ministers hebben er de afgelopen tijd al op gewezen dat het kabinet hulp nodig heeft van werkgevers bij de koopkrachtreparatie en dat de lonen omhoog kunnen bij bedrijven die goed draaien.

AOW, Wajong en andere uitkeringen stijgen mee
Met de stijging van het minimumloonbedrag, stijgen ook de (sociale) uitkeringen mee, dus bijvoorbeeld ook de Wajong-uitkering en de AOW. Verder zullen diverse toeslagen omhoog gaan, zoals de zorg- en huurtoeslag en ook het kindgebonden budget.

De belasting voor werknemers gaat omlaag, maar voor bedrijven omhoog. Zo gaat de belasting in de eerste schijf (nu tot 69.399 euro) omlaag. Verder gaat de arbeidskorting omhoog (waardoor werkenden netto meer overhouden). Bedrijven gaan meer vennootschapsbelasting afdragen (gaat van 15 procent naar 19 procent). Directeuren-grootaandeelhouders gaan meer belasting betalen en de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers wordt sneller afgebouwd. Dit laatste omdat dat daardoor hun tarieven zullen moeten stijgen en zzp'ers niet meer goedkoper zijn dan werknemers.

Mensen en bedrijven met geld gaan meer betalen
In drie stappen gaan mensen met veel geld, meer belasting betalen. Dat geldt voor hun spaargeld, aandelen en een tweede huis (van 31 procent naar 34 procent). Kleinere spaarders worden ontzien doordat het vrijgestelde vermogen stijgt van 50 duizend naar 57 duizend euro.

Energiebedrijven die naar gas en olie boren, maken nu enorme winsten door de hoge prijzen. Daarom gaat de ‘mijnbouwheffing’ omhoog. Dat is de belasting die deze energiebedrijven moeten betalen voor hun winningsactiviteiten.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?