Personeelsnet

Minimumloon stijgt 21,60 euro per maand in 2019

Het minimumloon gaat volgend jaar met ruim 2 tientjes per maand omhoog. Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld door de minister van SZW. Vanaf 1 januari 2019 stijgt het minimumloon met 21,60 euro per maand.

In veel cao’s begint de loonschaal met een salaris dat boven het WML-bedrag ligt. Maar als er geen cao van toepassing is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Minimumloon 1 januari 2018 - per maand, week en dag
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek die in de sector gebruikelijk is van 36, 38 of 40 uur per week. Het uiteindelijke salaris hangt af van hoeveel uur de werknemer per week werkt.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:

  • € 1.615,80 per maand;
  • € 372,90 per week;
  • € 74,58 per dag.

Bedragen minimumjeugdloon
Het minimumjeugdloon wordt afgeleid van de WML-loonbedragen. Een werknemer van 22 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het volledige minimumloon.

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

100%

€ 1.615,80

€ 372,90

€ 74,58

21 jaar

85%

€ 1.373,45

€ 316,95

€ 63,39

20 jaar

70%

€ 1.131,05

€ 261,05

€ 52,21

19 jaar

55%

€ 888,70

€ 205,10

€ 41,02

18 jaar

47,50%

€ 767,50

€ 177,15

€ 35,43

17 jaar

39,50%

€ 638,25

€ 147,30

€ 29,46

16 jaar

34,50%

€ 557,45

€ 128,65

€ 25,73

15 jaar

30%

€ 484,75

€ 111,85

€ 22,37

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd

Staffeling BBL

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

61,50%

€ 993,70

€ 229,35

€ 45,87

19 jaar

52,50%

€ 848,30

€ 195,75

€ 39,15

18 jaar

45,50%

€ 735,20

€ 169,65

€ 33,93

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumloon bij diverse arbeidsduur

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

22 jaar en ouder

€ 10,36

€ 9,82

€ 9,33

21 jaar

€ 8,81

€ 8,35

€ 7,93

20 jaar

€ 7,26

€ 6,87

€ 6,53

19 jaar

€ 5,70

€ 5,40

€ 5,13

18 jaar

€ 4,93

€ 4,67

€ 4,43

17 jaar

€ 4,10

€ 3,88

€ 3,69

16 jaar

€ 3,58

€ 3,39

€ 3,22

15 jaar

€ 3,11

€ 2,95

€ 2,80

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

€ 6,38

€ 6,04

€ 5,74

19 jaar

€ 5,44

€ 5,16

€ 4,90

18 jaar

€ 4,72

€ 4,47

€ 4,25

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?