Minder arbeidsongevallen door psychische overbelasting

In het coronajaar 2020 werkten we vaker thuis en daalde het aantal arbeidsongevallen van 93 duizend naar 77 duizend. Daarbij gaat het om arbeidsongevallen waardoor werknemers minstens vier dagen niet konden werken. De meeste ongevallen kwamen door uitglijden, struikelen of een andere val en door zwaar tillen, of het maken van een verkeerde beweging.

In de sectoren vervoer en opslag, de industrie en in de zorg nam het aantal ongevallen het meest af. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die in samenwerking met TNO wordt uitgevoerd.

Minder arbeidsongevallen door psychische overbelasting
Bij 13 duizend arbeidsongevallen was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld door intimidatie of stress. Dit aantal daalde het meest ten opzichte van 2019.

Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val (12 duizend ongevallen), en fysieke overbelasting zoals zwaar tillen, of het maken van een verkeerde beweging (11 duizend), relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd. Het aantal ongevallen waarbij het letsel ontstond door contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen of lawaai, daalde relatief sterk.

Grootste daling ongevallen in vervoer en opslag en industrie
In de jaren 2017 tot en met 2019 bleef het aantal arbeidsongevallen vrijwel gelijk. In 2019 en 2020 waren er steeds minder arbeidsongevallen: van 93 duizend in 2019 naar 77 duizend in 2020. Het aandeel werknemers met een arbeidsongeval met minstens vier dagen verzuim daalde van 1,1 naar 0,9 procent.

De afname was het grootst in de industrie, en in de bedrijfstak vervoer en opslag (- 4 duizend). In de gezondheids- en welzijnszorg nam het aantal met 3 duizend af, in het onderwijs met 2 duizend.

Meeste arbeidsongevallen in handel en zorg
In de handel (14 duizend) en in de zorg (13 duizend) kwamen in 2020 de meeste arbeidsongevallen voor met ten minste vier dagen verzuim. Dat komt deels doordat er veel werknemers in deze branches werkzaam zijn: samen boden ze werk aan een derde van alle werknemers van 15 tot 75 jaar.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?