Meten is weten: 5 tips om beter te ventileren op kantoor

Hoe meer mensen in een afgesloten ruimte werken, hoe hoger de concentratie schadelijke stoffen in de binnenlucht. Om het werkklimaat optimaal te houden, is de toevoer van frisse lucht noodzakelijk. Goed ventileren zorgt voor betere prestaties en beperkt bovendien de verspreiding van virusdeeltjes, zoals het coronavirus.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat werkgevers zorgen voor goede ventilatie op de werkplek. Het geeft daarom basistips voor het ventileren van gebouwen, zodat de verspreiding van virusdeeltjes beperkt blijft.

Hoe meer mensen, hoe viezer de lucht
In afgesloten ruimtes wordt de lucht steeds viezer, terwijl frisse lucht juist belangrijk is voor de gezondheid en de werkprestaties. Daarom is het nodig om gebouwen goed te ventileren. Dat kan het eenvoudigst door ramen en ventilatieroosters open te zetten, maar op veel werkplekken is dat geen optie. Dan zijn meer maatregelen nodig, die ook meer kosten.

Toch kunnen werkgevers beter wel investeren in schone lucht. Want slechte luchtkwaliteit veroorzaakt klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips voor ventileren
Werkgevers zijn niet lang niet altijd eigenaar van het gebouw waarin ze werken. Ze zijn dan afhankelijk van gebouweigenaren en gebouwbeheerders om aanpassingen te doen. Het ministerie van VWS doet op hen een beroep om werkgevers daarbij te helpen en heeft daarvoor vijf basistips opgesteld.

5 Basistips voor goede ventilatie

1.    Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon

2.    Zet ramen op een kier

3.    Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie

4.    Beperk het aantal mensen in een ruimte

5.    Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is

Het ministerie stuurt campagnemateriaal aan branche- en koepelorganisaties met de slogan ‘Ventileren zo gedaan’. Daarnaast is een handreiking online beschikbaar.

Extra aandacht voor technische aanpassingen
Een deel van de basistips is eenvoudig uit te voeren, ook zonder technische kennis. Een raam openzetten is vaak het eerste dat je doet als het bedompt is in een werkruimte. En de meeste mensen weten ook wel dat je de ventilatieroosters beter open kunt laten, om frisse lucht naar binnen te halen. Een kwartiertje voluit luchten helpt al heel goed en daarna moeten de ramen op een kier blijven. Als het tocht, kunt u experimenteren met het sluiten van enkele ramen en roosters. Wel moet u letten op inbraakgevaar.

Anders is het, wanneer er mechanische ventilatie is waarbij lucht wordt toegevoerd en afgezogen. Dergelijke installaties moeten jaarlijks worden nagekeken. Als er intern wordt verhuisd, waarbij er meer mensen op een bepaalde plek terecht komen, is het nodig om de installatie weer opnieuw in te laten regelen. Het is dus belangrijk om te weten voor hoeveel mensen de ventilatie van de ruimte is bedoeld, zeker als mensen langere tijd (enkele uren) in de ruimte aanwezig zijn. Voor kantoren geldt dat er minimaal 6,5 liter verse lucht per seconde, per persoon, beschikbaar moet zijn.

CO2-meter helpt om luchtkwaliteit te meten
Mensen ademen kooldioxide (CO2) uit en het is een normaal gas dat in onze lucht zit. Door het CO2-gehalte te meten, kunt u een aanwijzing krijgen of het binnenklimaat gezond is. Als de concentratie langere tijd te hoog is, is het verstandig om te zorgen voor meer frisse lucht. U meet de luchtkwaliteit met een CO2-meter. Het gebruik van CO2-meters moet goed worden uitgelegd, dus lukraak wat metertjes neerzetten, is niet verstandig.

In de buitenlucht ligt het CO2-niveau meestal tussen de 400 en 450 deeltjes per miljoen (ppm). In een afgesloten ruimte kan dit tot boven de 2.000 ppm oplopen. Het streven is om het CO2-niveau in een ruimte onder de 1.200 ppm te houden, omdat deze lagere waarde geconcentreerd werken ten goede komt. Als de CO2-waarde langere tijd boven de 1.200 ppm ligt, is er reden tot zorg. In ruimtes waar je slechts kort verblijft, mag de CO2-waarde dus gerust wat hoger zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?