Leerzame werkomgeving stimuleert aanpassingsvermogen medewerkers

Organisaties willen graag flexibel en wendbaar zijn, zodat ze kunnen inspelen op de wisselende eisen en veranderde omstandigheden in de markt. Dan is het wel belangrijk dat medewerkers meebewegen en zich kunnen aanpassen aan de veranderingen in het werk. Om het aanpassingsvermogen van medewerkers te stimuleren, kunnen organisaties zelf maatregelen nemen.

Onderzoeksbureau Flycatcher, voortgekomen uit de Universiteit Maastricht, heeft samen met Joris van Ruysseveldt, autoriteit op het gebied van lerende organisaties, onderzocht hoe organisaties het aanpassingsvermogen van medewerkers kunnen stimuleren en welke positieve effecten dit heeft op de totale werkbeleving. Zij ondervroegen hiervoor 1000 werkende Nederlanders.

Leren van collega’s en samenwerken
Organisaties kunnen zelf maatregelen nemen om het aanpassingsvermogen te vergroten. Zo toont het onderzoek aan dat een leerzame werkomgeving een positief effect heeft op het aanpassingsvermogen van medewerkers. Dit blijkt toe te nemen wanneer er meer ruimte is op de werkplek om van collega’s te leren en wanneer de organisatie opleidings- en leermogelijkheden aanbiedt.

Een ander thema dat nauw blijkt samen te hangen met aanpassingsvermogen is samenwerken: bij een goede collegiale sfeer en als collega’s steun bieden aan elkaar, zal het aanpassingsvermogen toenemen.

Medewerkers met meer plezier naar het werk
Het stimuleren van aanpassingsvermogen van medewerkers heeft niet alleen een positief effect op het overleven van de organisatie. Het zorgt ook voor meer tevreden medewerkers. Zij gaan met meer plezier naar hun werk gaan en zijn meer betrokken bij de organisatie. Ook nemen medewerkers met veel aanpassingsvermogen meer initiatief en doen voorstellen voor verbetering.

ALLES OVER SCHOLING: Ontwikkel uw organisatie zelf

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?