Lage bijtelling leaseauto wordt zeldzaam vanaf 2016

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de verandering van de autobelastingen vanaf 2016 bekend gemaakt. De grenzen voor de bijtelling van zakelijke auto’s zijn zo scherp geworden, dat het voor de meeste leaserijders moeilijk wordt om nog een betaalbare auto te vinden met een aantrekkelijke bijtelling.

Dat valt op te maken uit een nota van wijziging op het Belastingplan 2015, waarin ook de veranderingen staan van de autobelastingen voor 2016. De plannen zijn een voorloper van definitieve maatregelen die in 2017 zullen ingaan. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter al met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een ‘tussenjaar’, waarvoor de staatssecretaris toch al forse plannen aan de Tweede Kamer voorlegt.

Auto’s worden te zuinig voor de fiscus
De huidige bijtellingsregels stimuleren zakelijke rijders om voor een auto te kiezen die weinig CO2 uitstoot. Daar hebben autofabrikanten zo goed op ingespeeld, dat nog maar weinig leaserijders meer dan 14% bijtelling betalen. En dat merkt de fiscus, want er komen miljarden minder binnen aan autobelastingen.

Wiebes wil de belastinginkomsten op niveau houden en tegelijk echt groene auto’s blijven stimuleren. Volgens de staatssecretaris zijn de plannen ‘budgetneutraal’. Maar de verwachting is dat de belastinginkomsten zullen stijgen omdat de meeste (semi-) elektrische auto’s duur en/of niet handig zijn voor zakelijke rijders, zodat zij gedwongen zullen kiezen voor een auto in een hogere bijtellingscategorie.

Laagste bijtelling alleen nog voor auto’s zonder uitstoot
Vanaf 2016 vallen auto’s die enige vorm van CO2 uitstoten altijd onder een bijtellingtarief van 14, 20 of 25%. De normen voor uitstoot worden bovendien flink aangescherpt, waardoor de meeste zakelijke rijders tenminste 20% zullen moeten bijtellen.

Zakelijke (semi-elektrische) auto’s met een zeer lage uitstoot, gaan per 2016 in de 14%-bijtellingscategorie vallen. De 4%-bijtelling vervalt, maar de staatssecretaris handhaaft wel de 7%-bijtellingscategorie. Deze categorie zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s.

Meer motorrijtuigenbelasting betalen
Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi)elektrische auto’s af. Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram.

De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi)elektrische auto’s blijft wel gehandhaafd, omdat deze auto's zware accu's hebben die het gewicht verhogen.

Bijtellingsgrenzen flink scherper
De belangrijkste bijtellingscategorieën zijn flink aangescherpt, omdat autofabrikanten steeds zuiniger auto’s maken. Wiebes stelt de volgende wijzigingen voor:

  • De categorie van 14% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram.
  • In de categorie van 20% bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram.
  • De categorie van 25% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.

Bijtellingsregels per 1 januari 2016

Bijtelling

2014

2015

2016

4%

0 g/km

0 g/km

-

7%

1-50 g/km

1-50 g/km

0 g/km

14%

51-88 g/km

51-82 g/km

1-50 g/km

20%

89-117 g/km

83-110 g/km

51-79 g/km

25%

117 g/km en hoger

111 g/km en hoger

80 g/km en hoger

Leasecontracten voor 1 januari 2016 blijven geldig
Zakelijke rijders die een leasecontract aangaan vòòr 1 januari 2016, blijven onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?