Personeelsnet

Kabinetsplannen voor 2019 krijgen lof en kritiek

De plannen van het kabinet voor 2019 lokken kritiek uit, maar er zijn ook instemmende reacties. Vakbonden vinden dat het kabinet te weinig doet tegen het toenemende flexwerk en missen specifieke aandacht voor speciale groepen. Werkgevers zijn blij met de verbetering van het ondernemingsklimaat.

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend, waarna Personeelsnet de Wijzigingen voor HR in 2019 uitvoerig beschreef.

Het meest omstreden plan van het kabinet, het afschaffen van dividendbelasting, kan vooral op bijval rekenen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, omdat het Nederland aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats van internationale bedrijven.

Werken aan sterker pensioenstelsel
Positief vinden de werkgevers het ook, dat het ontslagrecht wordt aangepakt. Wel wachten ze nog op een nieuwe regeling voor loondoorbetaling bij ziekte, die het minder risicovol moet maken voor ondernemers om mensen aan te nemen.

VNO-NCW stelt verder samen te werken met de vakbonden ‘aan versterking van het pensioenstelsel en het aan werk helpen van mensen die nu nog altijd langs de kant staan ondanks de sterke economie.’ De werkgeversorganisatie roept het kabinet ook op om de handel met Engeland zo soepel mogelijk te laten verlopen na de Brexit-datum.

Bedrijven krijgen meer welvaart dan werknemers
'De economische groei komt vooral ten goede aan bedrijven en kapitaalverstrekkers. Maar werkenden krijgen een veel kleiner deel van de opbrengst van de economische groei.' Dat stelt FNV-voorzitter Han Busker. De vakbondsvoorzitter vindt dat vooral ‘jongeren en mensen met lage inkomens de rekening gepresenteerd krijgen’ door het kabinet. Busker houdt daarom ook vast aan de looneis van 5 procent.

De bond blijft tegen afschaffing van de dividendbelasting, maar heeft er wel waardering voor dat het kabinet afziet van het ‘onzalige plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie.‘

Loondoorbetaling bij ziekte blijft een probleem
De loondoorbetaling bij ziekte blijft voor de werkgevers van MKB-Nederland ‘een graat in de keel.’ De mkb-ondernemers proberen daarvoor samen met minister Koolmees van SZW tot een oplossing te komen.

MKB-Nederland is blij dat werkgevers straks ook vanwege een stapeling van redenen afscheid van een medewerker kunnen nemen. Die versoepeling van het ontslagrecht helpt kleine bedrijven. Maar de ondernemersorganisatie is tegen de maatregelen die flexibel werk per definitie duurder maken.

Geen begrip meer voor klagende werkgevers
Dit kabinet is ‘hard op weg deze economisch mooie zomer volledig aan de hardwerkende Nederlander voorbij te laten gaan.’ Dat is de eerste reactie van CNV-voorzitter Maurice Limmen op de kabinetsplannen voor 2019. ‘Werkend Nederland schreeuwt om meer loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, maar het kabinet en werkgevers blijven echter roet in het eten gooien’, stelt de bondsvoorzitter. Hij waarschuwt dat de 'koopkrachtcijfers van het kabinet niet uitkomen, als de lonen niet structureel omhoog gaan.'

Werkgevers zijn volgens het CNV nauwelijks bereid meer loon te bieden dan de inflatie. Als ze zo doorgaan ‘liggen er nog veel meer vakbondsacties in het verschiet', waarschuwt Limmen. ‘Werkgeversgeklaag' over krapte op de arbeidsmarkt wil hij dan ook even niet meer horen. 'Eerst boter bij de vis.’

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?