Kabinet wil QR-code voor toegang werkplek mogelijk maken

Omdat steeds meer coronapatiënten in het ziekhuis liggen, zijn opnieuw strengere maatregelen afgekondigd om besmettingen tegen te gaan. Vanaf 6 november 2021 geldt, dat we opnieuw minstens de helft van de werktijd thuis moeten werken. Ook moeten werkenden zoveel mogelijk de spits mijden. Verder bereidt het kabinet nu toch de maatregel voor om de QR-code in te zetten voor toegang tot de werkplek.

Om iedereen goede zorg te blijven bieden en kwetsbaren in de samenleving te beschermen, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Uitgangspunt is dat de samenleving zo veel mogelijk open blijft. Dat kan als bestaande regels en basisregels beter worden gerespecteerd, maar het kabinet kondigt ook weer nieuwe maatregelen aan. Zoals het mondkapje dat weer op meer plekken nodig is, ook in contactberoepen. En bij zakelijke evenementen, is de QR-code al vanaf 6 november 2021 weer nodig.

Helft van de tijd thuiswerken en mijd de spits
Vanaf 6 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Het kabinet neemt deze maatregel omdat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

QR-code voor toegang werkplek
De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld. Als de nieuwe maatregelen niet voldoende blijken, wil het kabinet nog een stap verder zetten. Opvallend is dat het kabinet wetgeving voorbereidt waarmee werkgevers het recht krijgen om naar de QR-code te vragen van medewerkers die naar het werk komen. In eerste instantie in de horeca en de zorg, maar daarnaast wordt het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen. De maatregel is opvallend, omdat controle van de QR-code door werkgevers volgens de privacywetgeving nu niet mag.

Waarschijnlijk gaat het coronatoegangsbewijs straks ook gelden op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in niet-essentiële winkels, of in dierentuinen en pretparken. Deze maatregelen worden voorbereid met (onder andere) werkgevers en vakbonden en moeten daarna nog door het parlement worden goedgekeurd.

Meer aandacht voor de basisregels
Van iedereen wordt verwacht dat zij de basisregels blijven volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. De basisregels helpen volgens deskundigen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Basisregels Corona

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen
 • Schud geen handen
 • Was vaak en goed je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

Mondkapjesplicht wordt uitgebreid
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Op de volgende plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van 95 euro als u hier geen mondkapje draagt:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:
  • Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken. 
 • Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.
 • Op luchthavens en in vliegtuigen.
 • Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener.

Vaker QR-code tonen
Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

 • Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen
 • Casino’s
 • Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen
 • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten
 • Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen
 • Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens
 • Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen
 • Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.
 • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.
 • Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.
 • Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Boostervaccinatie straks ook voor 60-minners
In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder haalden (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames.

Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eerst een uitnodiging krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Minister De Jonge wil daarna de boosterprik ook beschikbaar maken voor mensen onder de 60 jaar.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?