Inkomen niet gelijk verdeeld, maar tweeverdieners vinden dat geen probleem

Bij de meeste stellen met twee inkomens, kunnen beide partners onafhankelijk van elkaar economisch zelfstandig leven. Vrouwen dragen gemiddeld minder bij (37 procent) aan het gezinsinkomen. Maar deze scheve situatie lijkt de meeste stellen niet te storen. Zij melden dat de hoogte van hun inkomens geen invloed hebben op de balans in hun relatie.

Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de inkomens van tweeverdieners, dat vandaag is gepubliceerd.

Man heeft voltijdbaan, vrouw werkt in deeltijd
In Nederland zijn ruim 2,4 miljoen stellen waarvan beide partners een betaalde baan hebben. Bij de meeste van deze stellen werkt de ene partner fulltime (meestal de man) en de andere parttime (minder dan 35 uur per week).

Uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS blijkt dat bijna twee derde van de vrouwen met een parttime baan bereid zou zijn om onder bepaalde omstandigheden meer uren te werken. Dat willen ze vooral wanneer het huishoudinkomen niet langer toereikend is om hun levensstijl te handhaven.

De meeste tweeverdieners zijn financieel onafhankelijk
In 2021 waren de meeste mannelijke én vrouwelijke tweeverdieners in staat om financieel onafhankelijk te zijn. Dit betekent dat ze per maand minstens het minimumloon (1540 euro netto) verdienden. Er is wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen: gemiddeld verdienden vrouwen in een tweeverdienerspaar 1,4 keer het minimumloon, terwijl mannen gemiddeld 2,1 keer het minimumloon verdienden.

Van de vrouwelijke tweeverdieners vindt 72 procent het (heel) belangrijk om genoeg te verdienen om zichzelf en hun eventuele kinderen te kunnen onderhouden. Het percentage dat in de praktijk financieel onafhankelijk is, is bijna net zo hoog. Bij mannelijke tweeverdieners is het percentage dat financieel onafhankelijk is (92) hoger dan het percentage dat financiële onafhankelijkheid (heel) belangrijk vindt (83).

Mannen met kinderen verdienen meer
Mannen die vader zijn, verdienen gemiddeld het meest onder de tweeverdieners, terwijl jonge mannen zonder kinderen (de belangrijkste kostwinners tot 45 jaar) het minst verdienen. Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen, ongeacht in welke levensfase ze zich bevinden en of ze wel of geen kinderen hebben.

Van het totale inkomen dat door een tweeverdienerspaar wordt verdiend, komt gemiddeld 37 procent voor rekening van vrouwen. Vrouwen in stellen zonder kinderen, leveren gemiddeld de grootste bijdrage aan de huishoudpot: 44 procent. Hun mannen verdienen in die levensfase dan ook minder. Zodra er kinderen komen, draagt de moeder het minst bij aan het gezamenlijke inkomen uit betaald werk.

Geld is niet belangrijk voor balans in relatie
De meeste mannen en vrouwen zijn het erover eens dat een gelijkwaardig inkomen niet noodzakelijkerwijs beter is voor de balans in de relatie. Echter, meer vrouwen dan mannen denken dat het beter zou zijn als beide partners ongeveer hetzelfde verdienen: 29 tegen 20 procent.

Meer dan negen op de tien tweeverdieners, zowel mannen als vrouwen, vinden het belangrijk om geld te verdienen voor een goede financiële situatie binnen het gezin. Mannen geven echter vaker aan dat hun inkomen noodzakelijk is om rond te komen. Maar ook iets meer dan de helft van de vrouwen (54 procent) zegt te moeten werken om voldoende gezinsinkomen te hebben.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?