Hybride werken: Jonge thuiswerkers missen feedback van collega’s

Thuiswerken kan ervoor zorgen dat jonge werknemers waardevolle feedback van collega’s missen, waarschuwen onderzoekers van Harvard University. Ondanks de voordelen van flexibel werken, zoals de kortere dagelijkse reistijd en de betere werk-privébalans, onderstrepen zij het belang van persoonlijke interacties op kantoor voor professionele ontwikkeling.

Uit het onderzoek The Power of Proximity blijkt dat het moeilijk is om directe feedback te geven aan collega’s die op afstand werken. Gevolg is dat jonge werknemers, vrouwen en mensen van kleur hierdoor belangrijke groeikansen mislopen. Dat komt omdat zij minder vaak deelnemen aan (informele) professionele netwerken.

Thuiswerken bevordert niet altijd productiviteit
Organisaties waar veel professionals werken, laten een productiviteitsstijging zien onder thuiswerkers. Maar de onderzoekers ontdekten ook, dat vooral jonge thuiswerkende professionals daardoor minder feedback ontvingen op hun werk. Door het uitblijven van opbouwende kritiek, blijken veel jonge vrouwen geneigd om het bedrijf voortijdig te verlaten.

Veel werknemers zijn voorstander van thuiswerken, ondanks dat zij niet tevreden zijn over de begeleiding en feedback op hun werk. Ze waarderen namelijk de grote flexibiliteit en de afname van seksisme en ongelijke behandeling.

Persoonlijk contact blijft nodig
Hoewel thuiswerken dus voordelen biedt, benadrukken de onderzoekers het belang van persoonlijk contact voor de professionele ontwikkeling van jongere werknemers. Dat kan bijvoorbeeld met hybride werkmodellen, die een middenweg bieden om betere samenwerking mogelijk te maken terwijl niet iedereen steeds fysiek aanwezig is.

De onderzoekers onderstrepen de complexe afweging tussen thuiswerken en op kantoor werken, met name voor de professionele groei van jonge werknemers. Werkgevers moeten daarvoor naar een evenwicht zoeken dat persoonlijke interactie bevordert zonder de voordelen van flexibiliteit op te offeren.

 

Kernpunten uit het onderzoek over feedback bij thuiswerken

Werkplek

Werken op kantoor is beter voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal op de lange termijn, maar professionals die thuiswerken zijn op de  korte termijn productiever.

Feedback

Professionals in hetzelfde gebouw ontvingen 22% meer feedback dan collega’s die op afstand werken.

Senioriteit

Opvallend is dat oudere professionals die bij elkaar op kantoor zitten, minder productief zijn.

Gender

Vrouwen profiteren meer van werken op kantoor, omdat zij daar meer begeleiding en feedback ontvangen.

Loopbaan en salaris

Nabijheid beïnvloedt loopbaantrajecten; loonsverhogingen op korte termijn worden beperkt, maar op lange termijn gestimuleerd.

Feedback fysiek mogelijk maken

Werkgevers moeten er goed op letten dat jonge werknemers van in de twintig (die mentoring nodig hebben) en senior 40+ werknemers (die feedback kunnen bieden), geregeld gezamenlijk op kantoor zijn.

Gevolgen voor interactie

Mensen zijn gevoelig voor elkaars nabijheid. De onderzoekers merkten dat als slechts één teamlid op afstand werkt, feedback onder collega’s al minder werd.


HYBRIDE WERKEN: Regel het het goed met deze handige tools

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?