Personeelsnet

Hoge opleiding helpt oudere werkloze niet sneller aan werk

Ruim een derde van de oudere werklozen moet langer dan twee jaar naar werk zoeken. Bij jongere werklozen helpt een hogere opleiding om sneller werk te vinden, maar ouderen met een hoge opleiding vinden nauwelijks sneller werk, meldt het CBS.

Ruim een derde van de oudere werklozen heeft een verwachte baanvindduur van twee jaar of langer. Bij de jongeren hoeft maar 8 procent zo lang te zoeken en bij 25- tot 45-jarigen ‘slechts’ 18 procent.

Hoge opleiding helpt oudere werkloze niet
Anders dan bij jongere werklozen speelt het onderwijsniveau bij de ouderen maar een kleine rol bij de verwachte baanvindduur. Het aandeel met een baanvindduur van minstens twee jaar is onder laagopgeleide oudere werklozen met 35 procent maar iets hoger dan bij de middelbaar en hoogopgeleide ouderen.


Werklozen met een verwachte baanvindduur van 24 maanden of langer naar opleidingsniveau, 2012
 
Bij de jongere leeftijdsgroepen is er wel duidelijk verschil. Zo heeft van de laagopgeleide 25- tot 45-jarige werklozen 28 procent een baanvindduur van twee jaar of langer, tegen 12 procent van de hoogopgeleiden van die leeftijd.

Hoe langer werkloos, hoe minder kans op een baan
Hoe langer je werkloos bent, en hoe ouder je bent, hoe moeilijker het wordt om nog een baan te vinden, blijkt uit de gegevens van het CBS. Van de 45-plussers met een werkloosheidsduur korter dan zes maanden, heeft 45 procent binnen een half jaar een baan gevonden, terwijl 22 procent daar ten minste twee jaar voor nodig heeft. Gemiddeld is dat voor werklozen van deze leeftijd 35 respectievelijk 34 procent.

Bij de 25-tot 45-jarige werklozen wijken de baanvindduren van de nieuwe instromers veel minder af. Bij de jongste leeftijdsgroep is er zelfs vrijwel geen verschil.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?