Het Nieuwe Werken: Werknemers maken zich druk om hun collega's

Bij de invoering van Het Nieuwe Werken maken werknemers zich vooral zorgen over de samenwerking en het contact met hun collega's. Ze maken zich minder druk over de gevolgen voor hun eigen werk-privé balans. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-adviesbureau Qidos.

Bij de invoering van Het Nieuwe Werken maken werknemers zich vooral zorgen over de samenwerking en het contact met hun collega's.
Ze maken zich minder druk over de gevolgen voor hun eigen werk-privé balans. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-adviesbureau Qidos.

Met de huidige economische crisis kijken zowel werkgever als werknemer kritischer naar Het Nieuwe Werken. Na de aanvankelijke juichverhalen durft nu een werkgever als Yahoo een einde te maken aan het thuiswerken.
En ook werknemers die zich door het geflex niet meer thuis voelen op hun werk, laten nadrukkelijk van zich horen, zoals bleek uit het Volkskrant-magazine van het afgelopen weekend.

Zorgen van werknemers
Ook in het onderzoek dat HR-adviesbureau Qidos heeft gedaan, is er veel aandacht voor de problemen die Het Nieuwe Werken kan veroorzaken.
Het onderzoek, dat is gehouden onder ruim 18.000 werknemers bij ruim 40 organisaties, heeft medewerkers gevraagd welke zorgen zij hebben bij de invoering van Het Nieuwe Werken, toegespitst op de werk-privé balans en op de samenwerking met collega's.

Werk-privé balans
Bijna de helft van de ondervraagden ziet geen problemen voor de werk-privé balans. Van de werknemers die op dit terrein wel zorgen hebben, zijn de belangrijkste:


 • overwerken: 22% is bang dat de flexibiliteit ertoe leidt dat ze te laat stoppen met werken en dat ze zichzelf geen grenzen opleggen

 • bedrijfscultuur: 17% voorziet negatieve reacties als een werknemer 's morgens later binnen komt

 • eigen planning: 14% denkt dat het lastig is om een goede structuur aan te brengen in een thuiswerkdag en een goede dagplanning te maken (bij jonge werknemers is dat 24%, bij vijftigplussers 10%)

 • uitstelgedrag: 8% denkt zonder regelmaat het werk uit te stellen en niet op gang te komen

 • dwang: 6% denkt dat als zij geen voorstander zijn van Het Nieuwe Werken, hiertoe toch worden gedwongen door de werkgever

 • carrière:  5% vreest negatieve gevolgen voor de loopbaan als zij kiezen om flexibel te werken voor een werk-privé balans.


Samenwerking met collega's
Het Nieuwe Werken levert meer problemen op in de samenwerking en het contact met collega's. Slechts 24% van de medewerkers maakt zich hier géén zorgen over.
De belangrijkste zorgen op dit terrein:

 • persoonlijke aandacht: 49% denkt dat er te weinig aandacht is voor het persoonlijk welbevinden van collega's

 • samenwerking: 48% vreest een verslechtering van de afstemming en samenwerking binnen het team

 • collegialiteit: 37% verwacht dat er minder ondersteuning zal zijn van collega's, omdat iedereen gefocust is op zijn/haar eigen resultaten

 • betrokkenheid: 19% is bang dat de betrokkenheid bij en trots op de organisatie zal verminderen

 • alleen staan: 12% vermoedt alleen te komen te staan en maakt zich zorgen dat veel eigen initiatief wordt vereist

 • ICT: 10% is bevreesd voor nieuwe ICT-middelen waarmee ze niet goed kunnen omgaan.


Pro's van Het Nieuwe Werken
Volgens het onderzoek wil 26% van de werknemers graag overstappen op Het Nieuwe Werken. Belangrijkste argumenten van de voorstanders:

 • betere combinatie tussen werk en privé-leven (62%)

 • hogere productiviteit (38%)

 • besparing van reistijd (26%).


Engels wantrouwen
Opvallend zijn overigens de verschillen met de Engelse situatie.

Tijdens de Engelse HNW-week (de Anywhere Working Week) heeft Microsoft een onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat vooral de hogere productiviteit voor werknemers reden is om thuis te willen werken. Het vermijden van files of het combineren van werk met het gezinsleven werden veel minder genoemd.

Uit het Microsoft-onderzoekt komt naar voren dat het gebrek aan vertrouwen in Engeland een belangrijk issue is.
Bijna driekwart van het kantoorpersoneel gelooft niet dat zij volledig worden vertrouwd als ze op een andere plek werken dan het kantoor. Om het wantrouwen van hun collega's weg te nemen, zorgt de helft ervoor extra 'zichtbaar' te zijn door meer e-mails te versturen en meer te bellen en 39% werkt langer om te bewijzen dat ze niet luieren.

Aandacht voor mensen
Nu er meer aandacht is voor de knelpunten van Het Nieuwe Werken, valt op dat deze vooral liggen in het gedrag van de werknemers en in de bedrijfscultuur.
Om Het Nieuwe Werken een kans van slagen te geven, zijn niet de investeringen in ICT-toepassingen en werkplekken het belangrijkst, maar de aandacht voor de mensen en de manier waarop zij willen samenwerken.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?