Personeelsnet

Gelekt: later een vast contract en eenvoudiger ontslag

Net nu we een beetje wennen aan de Wet werk en zekerheid, wordt bekend dat het nieuwe kabinet de ontslagregels versoepelt. Bovendien wordt het weer mogelijk om pas na drie jaar een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Daarmee repareert de aanstaande coalitie arbeidswetgeving, die nog maar kort geleden van kracht is gegaan.

Dat meldt de redactie van RTL-nieuws vandaag, die inzage heeft gehad in het Regeerakkoord.

Pas na drie jaar een vast contract
De nieuwe coalitie vindt de verschillen tussen vaste en tijdelijke contracten te groot geworden. Daarom wil het kabinet Rutte-III ‘de arbeidsmarkt zo te lijf gaan dat meer mensen die dat willen een vast contract kunnen krijgen’, las RTL-nieuws in de stukken.   

Onder de WWZ werd de termijn waarna een vast contract moet worden aangeboden, verkort naar 2 jaar. Maar het nieuwe kabinet zet die termijn weer terug op drie jaar. Daarmee moet voorkomen worden dat werknemers in een 'draaideur van tijdelijke contracten' blijven hangen.

Langere proeftijd mogelijk
De mogelijkheid voor het afspreken van een proeftijd, is onder de WWZ ook beperkt. Maar ook hier biedt de nieuwe coalitie verlichting aan werkgevers. 

Als een werkgever meteen een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, gaat een maximale proeftijd van vijf maanden gelden. Bij arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer, mag een proeftijd van drie maanden ingesteld worden.

Ontslaggronden combineren weer mogelijk
Eén van de problemen bij het onlangs gewijzigde ontslagrecht, is dat werkgevers één onderbouwde ontslaggrond aan de rechter moeten voorleggen. In de toekomst wordt het weer mogelijk om het ontslag te baseren op een combinatie van ontslaggronden.

Daartegenover staat dat rechters een 50% hogere ontslagvergoeding kunnen toekennen dan nu het geval is. Ook krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding, in plaats van na twee jaar.

Opdrachtgeversverklaring voor zelfstandigen
Sinds het afschaffen van de VAR, heeft het huidige kabinet een rommeltje gemaakt van de regels voor het inhuren van zelfstandigen.

Het plan is nu om via internet een 'opdrachtgeversverklaring' af te geven, die bedrijven vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen. De verklaring komt in de plaats van het werken met modelcontracten. Verder wordt het begrip 'gezagsverhouding' in de wet verduidelijkt, zodat bedrijven meer zekerheid hebben dat iemand die ze inhuren ook echt als zelfstandige wordt gezien.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief 

 

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?