Personeelsnet

‘Extra geld voor innovatie moet ook naar mensen gaan’

Samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen krijgen extra ondersteuning om de sterke internationale positie van Nederland als kenniseconomie uit te bouwen. Daar trekt het kabinet dit jaar 75 miljoen euro extra voor uit. Maar de vakbond voor professionals vindt dat het kabinet vooral meer in mensen moet investeren. Want nieuwe technologie biedt kansen voor de Nederlandse samenleving, maar vergt wel een investering in de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Het extra geld van het kabinet gaat naar toegepast onderzoek, het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven en universiteiten en naar de innovatiekracht van het MKB. Dat meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

De komende maanden gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bovendien de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken, waarbij meer aandacht komt voor maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie en digitalisering.

Meer geld voor innovatie en samenwerking
De innovatiekracht van het MKB wordt in 2018 met 18 miljoen euro extra ondersteund. Meer dan vierduizend Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen vier jaar gebruik gemaakt van de innovatiemaatregelen voor het MKB.

Met een bijdrage van meer dan een half miljard is het bedrijfsleven een belangrijke stimulator van publiek onderzoek geworden. Ondernemers gebruiken de onderzoeksresultaten vervolgens voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het kabinet wil deze succesvolle publiek-private samenwerking verder uitbouwen. Aan elke euro die een bedrijf investeert in publiek onderzoek, draagt de overheid 30 eurocent bij.

Investeer in mensen en sociale innovatie
Mooi, die aandacht voor bedrijven, maar investeer vooral in mensen, stelt de vakcentrale voor professionals (VCP) in een reactie op plannen van staatssecretaris Keijzer.

VCP-voorzitter Nic van Holstein vindt dat meer investeringen in kennis en kunde van werknemers nodig zijn. “Er liggen grote uitdagingen in het toepassen van nieuwe technologie op de werkvloer. Werk verandert en mensen moeten daarop kunnen inspelen”, aldus Van Holstein.

Inspelen op kunstmatige intelligentie
De VCP wil dat Nederland leert omgaan met de gevolgen van kunstmatige intelligentie, omdat die steeds meer impact op de professional van de toekomst heeft. Dat leidt tot andere werkwijzen en processen binnen en tussen organisaties en heeft grote invloed op mensen, waarbij iedereen moet kunnen meedoen.

“De gevolgen strekken zich dus uit tot alle haarvaten van de werkvloer. Werknemers moeten daarom vroegtijdig worden meegenomen in veranderingen. Zorg er daarom voor dat mensen leren samenwerken met machines die zelf kunnen denken. Mens en machine moeten elkaar leren aanvullen ”, waarschuwt van Holstein, die ook wil dat professionals kunnen meepraten over de invoering van nieuwe technologie.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?