Driekwart werknemers gaat alweer naar het werk, maar het is daar wel veranderd

Acht van de tien werknemers die thuiswerken, willen dat ook na de pandemie blijven doen. Probleem is, dat daar niet altijd afspraken over zijn gemaakt. Hybride werken vergt meer van de organisatie en de IT-systemen die het niet altijd aankunnen. Overigens werkte eind 2021 alweer driekwart van alle werknemers op de werklocatie en dus helemaal niet thuis.

Dit blijkt uit onderzoeken van TNO en IT-dienstverlener Citrix.

Het merendeel van de werknemers, zowel op locatie als thuis, meldde in het TNO-onderzoek (PDF) dat de coronapandemie het werk blijvend heeft veranderd. Een deel van hen gaf aan dat een werkplekaanpassing nodig is door deze veranderingen.

Een kwart werkt volledig thuis
In november 2021 werkte 57% van alle werknemers volledig op locatie, terwijl 18% thuiswerken met werken op locatie combineerde. Dit was het hoogste aandeel werknemers op locatie sinds de start van de pandemie. Nog maar een kwart van de werknemers werkte volledig vanuit huis.

De toename van het aandeel werknemers op locatie, komt doordat meer werknemers naar kantoor gaan, maar valt ook samen met de opening van meer werkplekgebonden sectoren, zoals de horeca. Deze sectoren waren tijdens eerdere metingen nog (gedeeltelijk) dicht.

Werk is blijvend veranderd
Een grote meerderheid van de werknemers meent  dat het werk blijvend is veranderd. Vooral het contact met collega’s en klanten, leerlingen, of patiënten verloopt anders sinds de coronacrisis. Een groot deel verwacht dat de verandering blijvend is.


Veranderingen in het werk door de pandemie. Bron: NEA-COVID-19

De meeste werknemers kunnen zich zonder hulp aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Eén op vijf heeft even tijd nodig om te wennen en bij een klein deel moet de werkplek een aanpassing krijgen. Bij thuiswerkers geeft de helft aan niets nodig te hebben om zich aan te passen, een kwart heeft tijd nodig en een vijfde heeft een werkplekaanpassing nodig.

We doen niet meer zo erg aan corona
Nederland is corona zat en dat uit zich ook in het naleven van de coronamaatregelen. Bijna 60% van de locatiewerkers lukte het vaak niet om afstand te houden tot derden (zoals klanten, leerlingen, patiënten) en 40% lukte het vaak niet om afstand houden tot collega’s.

Ook mondkapjes en persoonlijke beschermingsmiddelen werden minder gebruikt. Ruim een derde van de locatiewerkers bleef niet altijd thuis met milde klachten (21% soms, 16% nooit). Van alle werknemers op locatie was 15% bang om op het werk besmet te raken met corona.

Nog weinig afspraken over hybride werken
Als het thuiswerkadvies vervalt, wil bijna 8 op de 10 thuiswerkers thuis blijven werken, waarvan 35% grotendeels of volledig wil thuiswerken en 43% evenveel op kantoor als thuis. Een overgrote meerderheid van de thuiswerkers verwachtte ook dat de werkgever thuiswerkers toestaat in de toekomst.

Nog geen 10% van de huidige thuiswerkers gaf aan dat thuiswerken in de toekomst niet meer mag of weet dit nog niet. Er zijn nog lang niet overal afspraken over hybride werken in de toekomst. Bij een derde van de thuiswerkers zijn er in de organisatie (nog) helemaal geen afspraken gemaakt en bij bijna de helft alleen informele afspraken.

Publieke sector gaat door met hybride werken
Ook bij nationale en regionale overheidswerkegevers is de afgelopen periode veel vanuit huis gewerkt. En ook daar ondervond men dat zowel thuiswerken als werken op kantoor voor- en nadelen heeft. Toch denkt 87 procent van de besluitvormers in de Nederlandse publieke sector dat hybride werken de weg voorwaarts is voor hun organisatie.

Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Citrix onder 175 besluitvormers binnen de overheid. Van hen geeft 30% aan dat hybride werken al permanent is ingevoerd.

Nog wel hobbels op de weg
Voordat hybride werken permanent kan worden ingevoerd, moeten volgens de besluitvormers nog wel belangrijke hobbels worden genomen. Zo blijkt het verbinding zoeken met medewerkers een grote uitdaging te zijn: slechts 30% vindt dat hun organisatie begrijpt hoe ze hun medewerkers op afstand betrokken, gemotiveerd en productief kunnen houden.

Maar ook als het gaat om technologie zijn er nog barrières die hybride werken in de weg staan. Zo zijn er veiligheidsrisico’s (33%) en is er nog een gebrek aan urgentie (32%). Opvallend is dat 29% ook  wet- en regelgeving als obstakel noemt, terwijl 55% ook van mening is dat technologie juist kan helpen bij de naleving van wet- en regelgeving in de organisatie.

REGEL HET ZELF: Alles over Hybride Werken

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?