Door 35 vragen naar betere integriteit met gratis online tool

Organisaties staan onder druk van de maatschappij om integer te handelen, maar leggen zichzelf ook interne gedragsnormen en afspraken op. Ze willen wetten en regels goed naleven, maar verder ook ‘ethisch’ verantwoord ondernemen. Daar hoort goed integriteits- en personeelsbeleid bij. Want zo kan iedereen in de organisatie leren en ontwikkelen en optimaal bijdragen aan een integere organisatie. Er is nu een gratis IntegriteitsWijzer online gezet, waarmee u inzicht krijgt in de maatregelen die u hiervoor kunt nemen.

De IntegriteitsWijzer helpt organisaties die zich afvragen wat ze kunnen doen om het integriteitsmanagement van de organisatie (verder) te professionaliseren. Het Huis voor Klokkenluiders wil werkgevers ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt daarom deze gratis online tool ter beschikking aan werkgevers.

Samenhangende benadering
De IntegriteitsWijzer is een online vragenlijst die bestaat uit 35 vragen. De vragen zijn gebaseerd op de ‘Integriteit Infrastructuur’. De Integriteit Infrastructuur voorziet in een samenhangende integriteitsbenadering die zowel geschikt is voor de overheid als voor het bedrijfsleven.

Het invullen van de vragenlijst levert een overzichtelijk integriteitsbeeld van de eigen organisatie op. De tool geeft als antwoord een overzicht van passende integriteitsmaatregelen die uw organisatie kan nemen om het integriteitsbeleid te verbeteren.

Ook handig voor HR en OR
De online tool is in eerste instantie bedoeld voor integriteitsfunctionarissen of compliance-officers. Maar er zijn natuurlijk veel meer professionals in de organisatie die zicht hebben op het integriteitsbeeld van de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan collega’s op de HR-afdeling, juridische zaken, financiën, audit, beveiliging, ICT, vertrouwenspersonen en leden van de ondernemingsraad.

Door meer disciplines in te zetten bij het invullen van de tool, ontstaat een afgewogen beeld over de volwassenheid van het integriteitsbeleid. Ook is het mogelijk om verschillende scores onderling te vergelijken. Dit kan een opmaat zijn voor een intern integriteitsnetwerk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?