Dit is waarom vitaliteit op de werkvloer zo belangrijk is

Elke ondernemer wil energieke en gemotiveerde werknemers. Alleen hoe wakker je levenslust aan in je medewerkers en hoe hou je ze over langere tijd gemotiveerd? Staat het onderwerp vitaliteit in jouw bedrijf nog in de kinderschoenen? In dit artikel lees je meer over de wijze waarop jij met dit thema aan de slag kunt gaan binnen je organisatie.

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan de vitaliteit op de werkvloer. Niet voor niets, daar de toenemende werkdruk binnen veel branches een burn-out of depressie in de hand kan werken. Het leidt tot een onnodig hoog ziekteverzuim en daarmee mogelijk tot tegenvallende bedrijfsresultaten; er is onvoldoende personeel beschikbaar om op hetzelfde niveau door te blijven gaan.

Als organisatie heb je verschillende manieren waarop je in kunt zetten op vitaliteit. Het draagt bij aan het energieniveau en de motivatie van werknemers op de werkvloer.

Definitie van vitaliteit op de werkvloer
Niet voor iedereen is direct helder wat men verstaat onder vitaliteit op de werkvloer. In de basis staat vitaliteit voor levenskracht, de hoeveelheid energie waarover medewerkers beschikken als zij aan de nieuwe werkdag beginnen.

Mensen met een hoog energielevel zijn betrokken, geïnspireerd en bereid hun energie te delen met anderen. Het leidt ertoe dat mensen bereid zijn snel een stap extra te zetten om de gestelde doelen te halen. Concreet gaat het om medewerkers die goed in hun vel zitten. Het werk levert hen meer energie op, dan dat het hen kost. Vaak ervaren ze meer werkgeluk dan mensen die minder goed in hun vel zitten.

Draag bij aan de vitaliteit van medewerkers
Voldoende redenen om te investeren in de vitaliteit van medewerkers. Niet alleen om een hoog ziekteverzuim tegen te gaan, maar ook om nieuwe collega’s te werven. Werkzoekenden letten steeds meer op de secundaire arbeidsvoorwaarden van werkgevers, welke specifiek gericht zijn op het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers

Probeer medewerkers ruimte te geven om zelf te zoeken naar de juiste balans tussen werk en privé. Iemand die bereid is om een uurtje langer door te gaan zou je de mogelijkheid moeten bieden om bijvoorbeeld tijdens de lunch te gaan sporten met vrienden. Vitaliteit zit ook in de faciliteiten die je werknemers biedt. Denk aan gratis fruit in de bedrijfskantine of bijvoorbeeld een vergoeding voor een abonnement bij de sportschool of een lidmaatschap bij een sportvereniging.

Aan de slag met een vitaliteitsplan
Om de stappen naar een fit en vitaal personeelsbestand vorm te geven, is het verstandig te werken aan een vitaliteitsplan. Het is onderdeel van het beleid van de organisatie, waarin je jouw visie op de vitaliteit op de werkvloer uitwerkt. Stel doelen vast en bepaal welke maatregelen vereist zijn om die doelen te behalen.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?