Personeelsnet

Dit doen HR-collega’s met een internationale functienaam

Chief diversity officer? Sourcer? Wie een vacature zoekt binnen de wereld van HR, zou haast denken dat de personeelsfunctionaris niet meer bestaat. Dit komt omdat bedrijven vaker op de buitenwereld gericht zijn, of onderdeel vormen van een internationale organisatie. Ook klinkt het soms gewoon wel lekker, zo’n internationale functienaam. Maar wat betekenen die functienamen eigenlijk en wat moet je daarvoor kunnen? Personeelsnet geeft een overzicht, van de Payroll Coordinator tot de hoogste Chief Human Resource Officer.

Waar ter wereld ook, de verantwoordelijkheden van HR zijn in hoofdlijnen gelijk: de zorg en ontwikkeling van het personeel, het werven van talent, het vertalen van organisatiedoelen in HR-beleid, het uitbetalen van de salarissen. En hoe groter de organisatie, hoe meer ruimte ontstaat voor specialismen binnen het HR-vakgebied en des te meer bijzondere HR-functies kunnen opbloeien.

In dit overzicht van HR-functies met een internationale oriëntatie, wordt een aanzet gegeven van de bijbehorende taken. Waarbij opgemerkt kan worden, dat verschillende organisaties deze functies natuurlijk op hun eigen manier kunnen invullen. Het overzicht is gebaseerd op ervaringen van Jessica Miller-Merrell, oprichter van workology.com.

HR Administratie

Payroll Coordinator / Salaris administrateur
De payroll-coördinator staat altijd klaar om HR-processen soepel te laten verlopen. De verantwoordelijkheden richten zich op de verwerking van salarisgegevens en andere personeelskosten. Daarbij is het toepassen van uitgebreide softwareprogramma’s van wezenlijk belang. De Payroll Coordinator moet op de hoogte zijn van steeds veranderende wetten en regels, zodat de juiste uitbetaling van salarissen is gegarandeerd. Daarnaast levert hij/zij personeelsgegevens aan het management. Omdat er een sterke financiële component aan het werk zit, werkt de payrollcoördinator ook wel bij de Financiële directie.

HR Coordinator / HR-coördinator
De HR-coördinator heeft een belangrijke administratieve taak die ervoor zorgt dat de dagelijkse werkzaamheden van de HR-afdeling op rolletjes lopen. Archiveren van belangrijke stukken, bijhouden van rapportages en de toelevering aan de salarisadministratie behoren tot de verantwoordelijkheden. De HR-coördinator zorgt ervoor dat de communicatie tussen HR en de organisatie goed verloopt, door artikelen te regelen voor nieuwsbrieven, het intranet en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Recruiting Coordinator / Coördinator werving en selectie
Iedere organisatie moet op tijd het juiste talent binnenhalen. Een soepele afhandeling van de werving- en selectieprocedures is daarom van wezenlijk belang. De Recruiting Coordinator maakt rapportages die inzicht geven in het verloop van het recruitmentproces. Verder zorgt hij/zij ook voor het inplannen van de gesprekken en de correcte afhandeling ervan.

Specialistische HR-taken

HR Specialist / HR specialist
De HR-specialist richt zich voornamelijk op administratie, salarisverwerking en andere administratieve taken. HR-specialisten hebben enige jaren ervaring, maar kunnen daarna doorgroeien omdat ze bijdragen de dagelijkse personeelszorg en speciale projecten. De HR-specialist richt zich daarmee zowel op het management als op de medewerkers.

Sourcer / Werving- en selectie specialist
Een sourcer is een speciale recruiter die zoekt naar kandidaten voor vaak zeer technische, gespecialiseerde en moeilijk te vervullen functies binnen een organisatie. De sourcer maakt gebruik van alle moderne wervingsmiddelen, maar gaat ook het gesprek aan met mogelijke kandidaten om een eerste selectie te maken. De sourcer is zeer goed op de hoogte van de specialismen in de organisatie en spreekt en begrijpt ook de (vak-)taal die daarbij hoort.

Trainer / Beleidsmedewerker Opleidingen
De taken en verantwoordelijkheden van de trainer, zijn afhankelijk van de omvang en wensen van de organisatie. In de meeste gevallen is HR ook verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en ontwikkelen van personeel. Trainers kunnen diverse trainings- en ontwikkelingsprogramma's opstellen en uitbesteden, maar ook zelf gespecialiseerde trainingen en cursussen geven. De trainer verzorgt ook rapportages en stelt op grond daarvan het opleidingsbeleid bij.

HR Generalist / HR-generalist
Dit is een manusje van alles op hoog niveau. HR-generalisten, de naam zegt het al, zijn inzetbaar voor allerlei HR-taken, zoals recruitment, salarisbeleid, personeelstaken en managementadvies. Dit is een functie voor HR-professionals met jarenlange ervaring in het vakgebied, waardoor ze op veel plekken inzetbaar zijn.

Recruiter / Recruiter
De recruiter is een specialist die ervoor zorgt dat vacatures op een kwaliteitsvolle manier worden vervuld. De recruiter komt voor sollicitanten pas in beeld als deze behoren tot het groepje meest gekwalificeerde kandidaten. Voor de organisatie heeft de recruiter dan al een heleboel taken vervuld, zoals het (her-)schrijven van vacatureteksten, de plaatsing van vacatures, het inschakelen van de juiste intermediairs. Verder zorgt de recruiter voor een aansprekende werving- en selectieprocedure. De recruiter draagt ook bij aan het werving- en selectiebeleid en het talentmanagement binnen de organisatie.

Human Resource Information Specialist (HRIS) / HR-software specialist
Software is definitief het HR-vakgebied binnengedrongen. In grote organisaties is een HRIS-functionaris nodig die de verschillende HR- en recruitmentsystemen draaiend houdt. Deze taak is gekoppeld aan de IT-afdeling, want steeds vaker moet software met elkaar samenwerken. Het op orde houden van de HR-technologie is een harde vereiste voor HR, omdat beslissingen in ons vak ook vaker data gedreven zullen zijn

Human Resources Middle Management

HR Manager / HR-manager
De human resource manager stuurt een groep HR-medewerkers aan. Los van de managementtaak, zijn de verantwoordelijkheden vaak breed en lijken op de taken van de HR-generalist. Soms zijn HR-managers vooral bezig met het ontwikkelen van beleid en HR-strategie, maar het komt ook wel voor dat de HR-manager de meest verantwoordelijke HR-medewerker is die zo’n beetje alles doet.

Recruiting Manager / Manager recruitment
In grotere organisaties stuurt de Recruiting manager een team van recruiters, coördinatoren en sourcers aan. Daarmee is hij/zij vaak ook de hoogst verantwoordelijke voor het recruitmentproces en zorgt voor het budgetteren, rapporteren, de planning en de strategie van de werving en selectie.

Compensation and benefits manager / Arbeidsvoorwaarden specialist
Deze manager voor zorgt voor het opzetten en toepassen van het arbeidsvoorwaardenbeleid in grote organisaties. In Nederland moet daarbij voortdurend rekening worden gehouden met cao-afspraken en allerlei fiscale regels. De verantwoordelijkheid kan zich uitstrekken tot het opzetten en uitbesteden van het werknemerspensioen, waarbij rekening moet worden gehouden met de turbulente ontwikkelingen op dit gebied. Verder is hij/zij verantwoordelijk voor het beheer (en in de hand houden) van de loonkosten en secondaire arbeidsvoorwaarden.

HR Business Partner / HR Business Partner
Deze rol wordt vaak gezien als ideaal door de HR-manager: minder generalist en meer strategisch adviseur. De HR Business Partner heeft ‘klanten’ binnen de organisatie en bouwt aan relaties om de missie en doelstellingen van de organisatie te realiseren. Dit past bij een HR-afdeling die minder aandacht besteed aan uitvoering en beheer. De beheerstaken worden uitbesteed aan een ‘HR Service Center’ of een interne afdeling die managers ondersteunt bij het toepassen van HR-taken.

Senior HR-leiderschapsrollen

HR Director / Directeur personeelszaken
Vaak verantwoordelijk voor meerdere HR-teams in een land, regio of verschillende vestigingen. In veel organisaties is dit de hoogste HR-verantwoordelijke, maar dat is niet altijd zo. De HR-directeur is vaak verantwoordelijk voor het opstellen van jaarlijkse budgetten en beslist over de aanbesteding en aanschaf van HR-dienstverlening en HR-software. De HR-directeur is gericht op het onderhouden van een werkrelatie met directieleden en moet verantwoording afleggen over de resultaten van het HR-beleid als onderdeel van de organisatiedoelstellingen.

Recruiting Director / Directeur Recruitment
De directeur recruitment is te vinden in zeer grote organisaties. Daar is hij/zij vooral in de weer met het werven van de belangrijkste en onmisbare talenten voor de organisatie. Daarvoor heeft de directeur recruitment verregaande bevoegdheden, omdat schaars talent soms met onorthodoxe methoden moet worden overgehaald. Verder vaak ook medeverantwoordelijk voor talentmanagement en management-developmentbeleid binnen de organisatie.

Vice President of HR / Vicepresident Human Resources
Bij zeer grote organisaties rapporteert de Vicepresident human resources vaak rechtstreeks aan de CEO of COO van een organisatie. Afhankelijk van de structuur en de grootte van de organisatie, werkt de VP of HR met het executive team om zakelijke doelstellingen te behalen en personeel zodanig in te zetten dat het de meeste inkomsten kan opleveren. Deze taak leunt sterk op data, rapportages en analyses.

Chief Diversity Officer / CDO
Waar sommige organisaties diversiteit nog wel eens als ‘een moetje’ beschouwen, is dat voor de best presterende (Fortune 500) beursgenoteerde bedrijven beslist niet zo. Zij hebben een Chief Diversity Officer aangesteld, die rechtstreeks aan de CEO van het bedrijf rapporteert. Deze hoge functionaris neemt strategische initiatieven om de diversiteit en inclusie binnen een organisatie te bevorderen. Bewezen is, dat bedrijven die een divers personeelsbestand hebben het best presteren. Dit komt omdat de diversiteit van klantwensen zo op de beste manier kan worden vertaald.

Chief Human Resource Officer / CHRO
Bij grote organisaties, rapporteert de CHRO of Chief Human Resources Officer rechtstreeks aan de CEO. Deze CHRO is onderdeel van het executive team en werkt met de raad van bestuur en aandeelhouders om prestaties van de organisatie in kaart te brengen. De CHRO is verantwoordelijk voor de strategie van HR-programma’s die omzetgroei moeten genereren voor de (mondiale) organisatie op de langere termijn. Een aantal bedrijven hanteert hiervoor ook wel de functienaam Chief People Officer. Maar het blijft dezelfde strategische directiefunctie, op zeer hoog niveau.

Ook op zoek naar mooie HR-vacatures? U vindt ze hier!

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?