Bhv: wat moet de werkgever voor bedrijfshulpverlening regelen?

Dat een bhv’er verplicht is, weten de meeste HR-adviseurs wel, want dat staat in de Arbowet. Maar wat moet je nou precies alweer regelen voor de bhv? Hier vindt u een overzicht van de hoofdlijnen.

Als we eerlijk zijn, wordt het belang van bhv’ers wel eens onderschat. Dan staan we misschien giechelend op de parkeerplaats na een ontruimingsoefening, of geïrriteerd, omdat het werk nog af moet. Maar bedrijven waar een calamiteit is geweest, denken daar wel anders over.

Je hoopt bhv’ers nooit nodig te hebben, maar zij kunnen wel het verschil maken in die eerste cruciale minuten bij een ongeval, als het een kwestie is van leven of dood. Zo redde bhv’er van het jaar 2022, Abdelmaiyd Salah van Rijkswaterstaat, nog het leven van zijn collega Atie Steendijk.

Basis in de Arbowet
Iedere organisatie met personeel (al vanaf één werknemer) moet een goed opgeleide bhv’er aanstellen. In grote organisaties met gevaarlijk werk, kunnen dat vaste bhv’ers zijn. In de meeste organisaties doen werknemers het erbij, naast hun reguliere taken. In kleine organisaties mag dat ook de ondernemer zelf zijn. Er moet altijd een bhv’er op de werkplek zijn, daarom zal de bhv-organisatie meestal uit een groep werknemers bestaan.


De basis voor bedrijfshulpverlening staat in de Arbeidsomstandighedenwet. In artikel 3 staat dat de werkgever beleid moet maken voor optimale arbeidsomstandigheden. En in artikel 15(a) van de Arbowet is geregeld dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige bhv’ers.

Bedrijfshulpverlening: wat moet je regelen voor bhv?

 • Wettelijke verplichting: Bedrijfshulpverlening is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met werknemers, zelfs als er maar één medewerker is.
 • Algemene zorgplicht: Elke werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal bedrijfshulpverleners dat een bedrijf moet opleiden is afhankelijk van de risico's binnen die organisatie, die worden bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Arbowet: De Arbowet vermeldt dat werkgevers beleid moeten maken dat is gericht op optimale arbeidsomstandigheden. Werkgevers moeten zich laten ondersteunen door deskundige bhv'ers. In de wet zijn regels vastgelegd over de opleiding en taken van deze bhv'ers.
 • Aantal bhv'ers: Minimaal één werknemer moet bhv-taken kunnen uitvoeren. Het exacte aantal bhv'ers is echter afhankelijk van de risico's, bedrijfsgrootte en aard van de werkzaamheden.
 • Opleiding, uitrusting en ontslagbescherming:
  • Bedrijfshulpverleners moeten naar behoren kunnen functioneren en hiervoor voldoende zijn opgeleid. Dit betekent ook dat er regelmatige na- of bijscholing nodig is.
  • Om onafhankelijk te kunnen adviseren, rapporteren en maatregelen te treffen, heeft de bhv'er ontslagbescherming zodat hij/zij niet ontslagen mag worden vanwege de arbowerkzaamheden. Dat is vastgelegd in Artikel 13 Arbowet en Burgerlijk Wetboek artikel 670, lid 10, sub b.
 • Aandachtspunten voor bhv:
  • De werkgever moet bhv’ers jaarlijkse een herhalingscursus laten volgen
  • Spreiding van bhv'ers over verschillende locaties, want overal moet een bhv’er aanwezig zijn
  • U kunt werknemers niet verplichten om bhv'er te worden, maar u kunt het aantrekkelijk maken door een vergoeding te geven voor hun extra taken.
 • Bhv niet voor zzp'ers: De bhv-verplichtingen gelden niet voor éénmanszaken en zzp’ers. Wel moeten zijn voldoen aan de arboregels die gelden bij opdrachtgevers waar zij werken.
  Het is denkbaar dat er wél een verplichting is als de zzp’er veel (zakelijke) bezoekers ontvangt. Denk aan een zelfstandige Trainer die cursisten ontvangt op zijn/haar werklocatie.
 • Inspectie: De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven voldoen aan de bhv-verplichtingen.
 • Faciliteiten voor bhv'ers: Om de bhv goed te regelen moeten bedrijven zorgen dat ze voldoende bhv'ers hebben die effectief getraind zijn. Ze moeten ook voorzien in de nodige hulpmiddelen, zoals een eerste hulpkoffer, een defibrillator (AED), communicatiemiddelen en bhv-hesjes.
 • Naleving en aansprakelijkheid: Bedrijven die zich niet houden aan de bhv-verplichtingen lopen risico's, vooral als er een calamiteit of arbeidsongeval plaatsvindt. De Nederlandse Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen kunnen onderzoek instellen, wat gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen.


Maak een BHV-plan: voor bedrijfshulpverlening in uw organisatie

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?